Български English Turkish

Варчев Взаимни Фондове
10,28% ДОХОДНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА
/Чисто за клиента след всички такси към 12.05.2017 г./

Взаимни фондове

Взаимни фондове

Валутни курсове

Валутни курсове

Форекс

 • - Котировките на всички финансови инструменти, предлагани от нас се формират като микс /pool/, идващ от най-големите и реномирани световни банки и прайм брокери участващи на Форекс пазара вземайки най-добрата от тях.
 • - No Dealing Desk, Direct Market Access. Абсолютно всички клиентски поръчки се изпълняват в/от, най-големите и реномирани световни банки и прайм брокери на Форекс пазара.
 • - Автоматично и светкавично изпълнение на клиентски ордери /NDD, DMA/. Без брокерска намеса или конфликт на интереси на Форекс пазара. (без поръчки идващи от центови акаунти).
 • - Свръх модерните и надеждни сървъри на „Варчев Финанс“, осигуряват сигурност и мигновенно изпълнение на клиентските ордери.
 • - Котираме валутни двойки до петия знак, което ни позволява да сме по-прецизни в предлаганата цена купува и продава в сравнение с другите брокери на Форекс пазара.
 • - Предлагаме на Форекс трейдърите, възможно най-тесните спредове, започващи от 0. Отлична среда за „скалпери“ /краткосрочни и супер краткосрочни валутни търговци/
 • - ФОРЕКС трейдърите сами избират предпочитаното от тях марджин ниво /кредитно рамо/, което започва от 1:1 и достига до 1:500, което позволява гъвкавост при менажирането на съотношението Риск/Печалба.
 • - Предлагаме както основните, така и екзотични валутни двойки, което дава възможност за извличане на печалба от повече финансови инструменти.
 • - МТ4 платформата на „Варчев Финанс“ изпълнява поръчки започващи от 0.01 лота, или еквивалента на 1000 валутни единици от базовата валута, което дава възможност за минимизиране на риска и/или перфектна пазарна среда за FOREX traders с малки акаунти.
 • - Френдли брокерския екип на „Варчев Финанс“, на разположение на клиента 24/5.
 • - Ежедневни анализи и директен чат с брокер.
 • - „Варчев Финанс“ е компания с 22 годишен опит във валутната търговия.

Акции и търговия с акции

 • - Акциите са едни от най – популярните търговски инструменти. С платформата Meta Trader 4 на Варчев Финанс може да търгувате европейски и американски акции под формата на Договори за разлика (Contract for difference - CFD). Основно предимство на CFDs е липсата на реална доставка на акцията, като всяка покупко-продажба може да Ви донесе печалба в рамките на минути, без да се изчаква сетълмента на сделката – реалната доставка на актива, което намаля до минимум разходите по откриване и закриване на позиция. Ако смятате, че дадена акция ще „падне“ Вие може да заемете „къса“ позиция (продадете) или ако вярвате, че цената на акцията ще се повиши да заемете „дълга“ позиция (купите) актива, печелейки от възходящото движение.
 • - МТ4 платформата на „Варчев Финанс“ изпълнява поръчки започващи от 0.01 лота, или еквивалента на 1 акция от съответната компания, което дава възможност за минимизиране на риска и/или перфектна пазарна среда за Stocks traders с малки акаунти.
 • - Заемане на „дълги“ и „къси“ позиции. Търгуване на по – високи обеми посредством ливъридж (1:10) чрез Варчев Финанс Незабавен достъп до световните фондови пазари използвайки ресурсите на варчев финанс.
 • - Търговия на акции със същата сметка с която търгувате валути.
 • - Без реална доставка на актива – може да закупите и веднага да след това да продадете всяка една акция, без необходимост от изчакване за физическото им придобиване, реализирайки бърза спекулативна печалба от изменението на цената на базовият актив.
 • - Висока ликвидност, незабавно изпълнение на ордери чрез Варчев Финанс
 • - Комисионата на Варчев Финанс е само $0.05 на акция, без минимална комисиона на сделка

В случай, че не сте добре запознати с пазарната обстановка и с акциите на компанията, в която искате да инвестирате, най-разумно е да се обърнете към вашия финансов консултант. Разчитайте на професионалната помощ на “Варчев Финанс” и си осигурете експертните съвети на нашите талантливи финансови експерти!

Валутна търговия

Търговия с валута от всички точки на света използвайки платформите за търговия на Варчев Финанс.

Свобода за търговия от всякъде при едни от най-ниските спредове на валутите и най-добрите котировки.

“Варчев Финанс” не начислява комисионни или други такси при валутна търговия през платформата MetaТrader 4 или по телефон.

Предлагаме както основните, така и екзотични валутни двойки, което дава възможност за извличане на печалба от повече финансови инструменти.

 • - МТ4 платформата на „Варчев Финанс“ изпълнява поръчки започващи от 0.01 лота, или еквивалента на 1000 валутни единици от базовата валута, което дава възможност за минимизиране на риска и/или перфектна пазарна среда за FOREX traders с малки акаунти.
 • - No Dealing Desk, Direct Market Access. Абсолютно всички клиентски поръчки се изпълняват в/от, най-големите и реномирани световни банки и прайм брокери на Форекс пазара.

Фондова борса

Заемете мястото си на фондовата борса.

Фондовата борса е специализираната финансова борса, където се осъществява търговия с ценни книжа (акции, облигации и др.). Сделките на фондовата борса се извършват от търговци на капитали чрез брокери. Динамичното развитие на интернет и компютърните технологии направи търговията все по-малко свързана с физическото място. “Варчев Финанс” е водеща инвестиционна и финансова компания, която предоставя първокласни брокерски услуги на капиталовите пазари, консултиране и инвестиционно посредничество. Ние предлагаме още услугата директен достъп. Това е услуга, позволяваща на пазарните участници да търгуват акции, индекси, фючърси и опции директно на пода на ключовите световни фондови борси. Знаете, че българските публични компании се котират на БФБ-София. “Варчев Финанс” ще Ви съдейства и при търговия с ценни книжа на Българската Фондова Борса.