www.varchev.com

Зигзаг Цели

Рейтинг:

12345
Loading...

Зигзаг Цели

Изолирайте големи или малки движения на цените според вашия начин на търговия.Зигзаг индикаторът представя големи ценови движения, като свързва върхове и дъна с прави линии. По този начин, като контролирате минимума, който цените трябва да обърнат преди началото на нов тренд („зиг”), можете да изолирате ценовите движения , малки или големи, който прилягат на вашия трейдинг стил. С други думи зигзаг индикаторът може да се нагоди към начина по който търгувате – краткосрочен или дългосрочен; краткосрочните търговци се интересуват от бързи и кратки
движения, докато дългосрочните използват по-големи движения, който продължават седмици или дори месеци.

Deviation Oscillator

В неговата статия „Zigzag Validity” в августския брой през 2002 на сп. “Stocks & Commodities”, Спирос Рафтополус фокусира вниманието си върху най-важните въпроси, който търговците си задават: „Каква е ситуацията сега?” и „Какви ценови движения ще последват?”. Тази статия ще представи 40-годишен преглед на Standard & Poor’s 500,демонстрирайки как зигзаг индикаторът може да изясни тези въпроси.

 

 

1Фиг.1 показва S&P 500 индексът в продължение на 1 година до 18.07.2002. Забележете как зигзаг индикаторът достига връх на 1054 през първата седмица на януари 2002. Зигзагът за последното низходящо движение не е пресметнато, тъй като не се е появило 8-процентно обръщане. Освен това погледнете как нормализираната мярка за отклонение (deviation measure) е достигнала -100% и ,като че ли няма намерение да се вдига.
Това проучване използва 40-периодна пълзяща експоненциална средна(exponential moving average), за да създаде осцилатор за
отклонение(deviation oscillator). Отклонението е разстоянието между цената и пълзящата средна. Отклонението на цената
варира над и под нулата докато цената се движи над и под пълзящата средна. След това стойностите на отклонението на цената се нормализират между зоните -100% и +100%, използвайки 80 бара назад. 80-баровият тестов период отговаря на 2 пъти 40-баровата пълзяща средна или дължината на един пълен цикъл. Чрез избирането на тестов период с такава дължина, всеки връх и всяка падина действат като пример за сравнение със сегашното ниво на показателя (Виж карето „Пресмятане на нормализирания price less EMA (40) deviation”).

Поставяне на ценови зони

Ключът към това проучване лежи в изчисляването на изолирани целеви зони около върховете и дъната на зигзаг индикаторът. За всеки „зиг” нагоре и „заг” надолу цялата дължина на ценовото движение е разделено на 3 части. Първата е зоната, в която е добре да влезете или да натрупате позиции докато трендът се развива. Във втората част на движението
задържате позиците си докато трендът продължава. В третата и последна зона намалявате или напълно закривате позициите си.

За да разделите зигзаг индикатора на части, пресметнете процентът на пълното движение от върха или дъното след дефиниращия връх и отново преди завършващия връх на зигзага. Проучването в този пример използва 8-процентов зигзаг минимум и размер на целевата зона от 20%, който измерва цели под и над цената равни на 20% от нейното движение.(виж фиг. 2)

3Хоризонталните маркировки се поставят по дължината на движението, в зависимост от настройките на размера на целевата зона. 20-процентов размер на целевата зона означава, че ценовото движение се разделя на 3 части – първата представлява 20% от него, втората е 60%, а третата – 20%. Ако 20-процентна цел Ви се струва твърде малка, може да я промените в зависимост от вашия начин на търговия или други независими анализи. Максималната стойност е 50%, което означава, че движението ще бъде разделено на 2 равни части.

 

 

 

 

 

 

4Индексът S&P500, показан на фиг.3, показва как могат да се индифицират зоните използвайки специална програма. Забележете зигзаг линията с кръгове около върховете и дъната. Освен това погледнете цветните маркери по хоризонталната ос точно над датата. Започвайки от лявата част на фигурата, светлозелените маркировки индикират, че цената наближава третата част от низходящ тренд (последните 20% от ценовото движение). Докато дъното наближава маркировката преминава към тъмнозелено,означавайки първите 20% от възходящото движение на тренда. Забележете че само 4 чертички отговарят на условието на В2 или „Buy” ценовата зона. Това обикновено е трудно постижима цел. Ако целите са твърде тесни, увеличете големината на целевата зона до 25% или 30% от ценовото движение. По голямата цел е по-лесна да се „уцели”, но наградата може да е по-малка. Празното място по средата на май 2001 представлява зона за задържане дългите позиции(Hold Long).
След това маркировката се появява в светлочервено оцветяване представяйки S1(“Early Sell”) предупреждението. Когато маркировката стане тъмночервена върхът е вече подминат и се задейства S2(“Sell Now”) сигналът. Частта между края на сегашнита тъмночервена маркировка и следващата светлозелена е зоната за задържане на късите позиции(Hold Short). През цялото време индикаторът за отклонение се придвижва от ниско към високо и после пак към ниско, предупреждавайки за връх и дъно, дъно и връх.

Построяване на корелационна матрица

Главният въпрос тук е: „Коя зона може да получи стойност от индикатора?”. За да разберете отговора трябва да построите корелационна матрица., която показва мерките на отклонение, групирани в 11 категории. Те трябва да се съпоставят към целеви зони, които се наблюдават всеки път, когато мярката за отклонение се придвижи от един интервал на стойностите в друг. Всеки интервал от стойности представлява една десета от пълния интервал от възможните стойности на индикатора между -100% и +100%.
След това разделете матрицата на 2, така че да показва възходящите движения в по-високи групи, и низходящите движения в по-ниски групи. Наблюдавайте низходящото зигзагообразно движение от май 2001 до септември 2001(Фиг.3). Забележете как индикаторът се придвижва постепенно от максимална стойност от +100 до дъно от -100. Долната част от матрицата представя това движение надолу през долните групи от ляво. Възходящи движения в отклонението са показани на горната част от матрицата. Накрая прехвърлете матрицата, която сте генерирали във файл на Excel, където можете да започнете детайлен анализ на индикатора. Тук всяка група от наблюдения се представя като процент от всички наблюдения в тази група.
Стойностите в колоните В1, В2, L, S1, S2 и S са общ брой наблюдения. Наблюдение върху целевата зона на цената се прави всеки път, когато индикаторът се придвижи от една група в друга.Трите части от възходящо зигзагообразно движение (В2, Long, S1) се събират. Трите части на низходящо зигзагообразно движение (S2, Short, B1) също се събират. Тези две действия са показани на фигури 5 и 6.

Какво ви казва матрицата?

5Забележете, на фигурата със възходящо отклонение. При стойностите между -60 и +19 се вижда голямопрепокриване и не може да се определи дали движението на цените ще бъде низходящо или възходящо. При стойности на отклонението над +20 възходящите движения с по-вероятни. Интересен е случаят, когато мярката за отклонение се увеличава и стойността й е над нулата, вероятността за възходящо движение на цената се подкрепя от 75% - 92% от всички наблюдения в тези групи. Тогава е сравнително безопасно да се вземат дълги позиции.

 

 

6Когато възходящо движение е разпънало мярката за отклонение до високите й стойности и тогава тя започне да пада, по-вероятното движение е отново възходящото(Фиг. 6). Това от части отразява дългосрочната склонност на цената на S&P500 индексът да осъществява възходящи движения по време на 41-годишния период на това проучване. Възходящите движения преопладават до спадането на мярката за отклонение до около 0%, когато вероятността за възходящо движение спада до около 62%. Мярките за отклонение, който спадат под -40% започват да предсказват низходящи движения на цените. Низходящите
движения на цените не са в полза за късите позиции, колкото възходящите са за дългите. При стойности под -80 низходящите движения преобладават.

Къде сме сега?

След като мярката за отклонение е достигнала 100%, дългосрочната история предполага, че съществуват:

1. 2% шанс, че сигналът е „продажба”
2. 41% шанс, че трендът е насочен надолу и е добре да задържите късите си позиции.
3. 13% шанс, че трябва да помислите за излизане от късите позиции и да внимавате за голямо обръщане на тренда.
4. 6% шанс, че трябва да влезете в очакване на голям възходящо движение.
5. 29% шанс, че трябва да задържите дългите позиции.
6. 5% шанс, че трябва да помислите да затворите дългата си позиция.
Забележка: Цифрите са закръглени към по-близкия процент.

Какво следва?

Ако сте били подготвени за този мечи пазар, би трябвало или да имате къса позиция, да сте вън от пазара, или да сте добре хеджирани срещу спадането на цените. В такъв случай сега бихте се интересували от случаи 2,3 и 4. Да запазите късите си позиции (41%), да затворите късите си позиции (13%) или да натрупате дълги в очакване на голямо покачване на цените (6%)
Какво решение предлага анализът? Моят съвет е да изчакате мечката и да внимавате кога мярката за отклонение ще започне да се връща към нулата. След като индикаторът се базира върху 40-дневна експонанционна средна, би трябвало да минат поне още 40 дена на волативно движение преди това да се случи. Продължителни спадове в цените забавят това. Едно рязко покачване на цените би намалило нужното време. Независимо какво ще се случи, с днешната волатилност е най-добре да използвате стопове.

Заключение

Вече сте видели как прости индикатори комбинирани със зигзаг индикатора могат да ви помогнат да разберете какво ще е движението на цените. Зигзаг индикаторът беше преработен за да използва целеви зони. Корелационната матрица беше създадена за да съпостави мерките за отклонение с целевите зони. Повече от 41 години на всекидневна активност в S&P500 бяха използвани за да се генерират наблюдения върху индикатора/целевите зони.
Мярката за отклонение е един от многото прости индикатори, които могат да бъдат използвани за да се изучат движенията на цените. Добре е да изпробвате други техники за да проверите или допълните вашите заключения. Изучаването на движенията на цените изисква наблюдението на дълъг период от време и много рязки движения на цените. В това проучване общо около 200 пъти индикаторът е достигнал максималните позитивни и максималните негативни стойности.
По-дългата история на цените дава по надеждни резултати, а използването на корелационна матрица помага да намерите отговорите, които търсите. Наблюденията, които преброявате и тяхното процентно съотношение ви помагат да изясните риска от сегашното и следващо движение на цените. Помислете за разделяне на матрицата на региони, където индикаторът е влязъл в една група и е останал там за по-дълъг период от време – една или 2 седмици. Дали това може да помогне за намирането на зони на задръстване или изтощени движения на цените? Струва си да се провери.


 Varchev Traders

Прочети още:

БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс

Лондон


25 Canada Square, Level 33,
office 50, Canary Wharf
London, E14 5LQ
+44 20 3608 6256

Варна


МОЛ Варна ет.4,
бул "Владислав Варненчик" 186

(052) 631 000, 634 040

София


бул. "Патриарх Евтимий" 98


(02) 954 51 15, 953 15 51

Универсални номера

Директна връзка с дилър - 0700 17 600    Varchev Exchange - 0700 115 44

Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за Финансов Надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.

Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.

Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва Решение №918-ИП/30.07.2019 на Комисия за Финансов Надзор. Повече информация може да намерите тук.

Информацията в този сайт не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.


Предупреждение за риск:

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 63,41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

chat with dealer
chat with dealer
Политиката за поверителност и защита на личните данни