www.varchev.com

Инвеститорът Бисер Варчев пред Novini.bg: Кризата е възможност за печалби

Бисер Варчев е с 30-годишен опит като професионален трейдър и инвеститор. Атвор е и на финансовото предаване iNSIDER.

https://novini.bg/bylgariya/ikonomika/738266

От Novini.bg потърсихме инвеститора за мнение по наболелите в обществото теми за кризата в икономиката, инфлацията, за това до колко ни очаква тежка зима и последиците в икономически аспект след войната в Украйна.  

– Какво се случи след началото на войната и как тя повлия на икономиката и финансовите пазари?

– Военните действия доведоха до много състресения за икономиките и финансовите пазари в цял свят. В комбинация с последиците от Ковид пандемията – негативните последиците се мултиплицираха. Нарушаването на доставките на стоки и услуги на замесените в конфликта държави доведе до рязък скок на цените на основни ресурси: както на енергийните такива като петрол и газ, така и на суровини като пшеница, дървесина, въглища, стомана, редки метали и т.н.  

На първо място след налагането на санкции към Русия е енергийният въпрос. Зависимостта на Европа от руски газ и петрол, доведе до рязък скок на ценните на всички фючърсни борси. Дългосрочните планове на Европа за преминаване към зелена енергия и понижение на въглеродните емисии, доведоха до участието на природната газ като основен компонент при производството на електричество на стария континент. А органичаването на доставките доведе до прекомерен ръст на цените на електрическата енергия и горивата, те пък са основен параметър при определянето на цените на всички останали стоки и услуги. Това бе спусъкът, които изстреля инфлационните процеси и в комбинацията с прекомерната маса напечатани пари за подпомагане на последствията от Ковид, резултата е видим – високата инфлация, водеща до постоянно покачване на цените на всички стоки и услуги. 

Политическите игри на шах и от двата бряга продължават, но след спирането на доставките на руска газ към Европа, като отговор на наложените санкции, основния въпрос : „Колко тежка ще бъде зимата?“ – остава на преден план. Липсата на достатъчно алтернативи за заместване доставките на руска газ и все още незапълнените газови хранилища преди началото на зимния отоплителен сезон, прави прогнозирането на това какви ограничения в използването на електричество ще са необходими невъзможна задача. Освен за производство на електроенергия, природната газ е основна суровина за индустриалния сектор в Европа. Недостигът на суровината тласка стария континент към навлизане в сериозна рецесия и значително забавяне на икономиките.

Всичко това доведе до формиране на шортов тренд (разпродажби) на основните борсови индекси, който все още е в развитие въпреки последните зелени барове. Излизането от низходящия канал ще предизвика масирани покупки и активно завръщане на биковете на пазара. Засега обаче инвеститорите са предпазливи, тъй като очакванията са че ФЕД отново ще повиши лихвите с агресивните 75 базистни пункта, което отново може да доведе до вълна от разпродажби, преди събитието.

Цените на природната газ достигнаха рекордни стойности в Европа, а в щатите стойности до цени близки до тези през рецесията от 2008. Петролът също достигна нива на търговия невиждани от последната световна икономическа криза.

От валутите долара остава най-силна валута, предпочитана и за актив-убежище и за съхранение на стойност по време на пазарни сривове. В същото време йената загуби статута си на валута убежище, в следствие на най-разхлабената парична политика поддържана от Централната Банка на страната. От друга страна еврото премина под границата на паритет, като това изглежда по-скоро временно явление на фона на започналото втвърдяване и на ЕЦБ.

Паунда също достигна изключително ниски стойности след като Английската Централна Банка прибегна до различна парична политика, вдигайки лихвените проценти, но запазвайки напечатаните пари в обръщение, което се отразява негативно на националната валута.

– Страхът и алчността ли доминират отново или в тази криза има и възможности за печалби, за нещо градивно?

– Вижте, страхът продължава да бъде основен двигател на фондовите пазари, но както видяхме и предния месец – алчността започва да се завръща на пазарите. Ходовете на централните банки за рязко затягане на паричните политики чрез бързо вдигане на лихвените проценти и намаляне на паричното обръщение /обратния процес на печатането на пари, чрез изтеглянето им обратно/, започва да генерира очаквания за по-леко преминаване през периода на забавяне на икономиките в следствие на високата инфлация.

Точно в такива времена на сътресения на пазарите и резкия спад на цените на акции и индекси, открива най-добрите възможности за покупки на „евтиното“. Това е възможност. Основен постулат сред професионалните трейдъри е „купи, когато всички други продават“ т.е. когато цените са значително по-ниски. Не трябва да забравяме и какво е казал Бъфет: „Колкото повече пада, толкова повече купувам“. Това прави средносрочните и дългосрочните инвестиции /с инвестиционен хоризонт от 2-3, 5 години/ изключително подходящи в такива моменти на криза. Ако направим паралел с цените на акциите на различни компании в предходни периоди на икономическо забавяне, в последствие след излизане от криза стойностите на тези финансови активи се е покачил многократно.

– Предстои тежка икономическа криза и трябва ли да се готвим сериозно или паниката е лош съветник?

– В трейдинга паниката винаги е лош съветник. Активното управлението на риска е от кардинално значение за трейдъра и инвеститора. Намаляне на рискови експозиции увеличаване на защитните инструменти в портфолиото като хеджиращи обратни ЕТФ-и, опции, облигации, дефанзивни акции и т.н. е това което предпазва инвестициите при прехода през период на криза. 

Преминаването в кеш на мънимениджърите по време на формиране на низходящия тренд на борсовите индекси, в момента открива много свободен паричен ресурс за покупка на финансови активи на ниските цени. Повишаване на покупките респективно води и до повишаване на цените на акциите. 

Що се отнася до това колко тежка ще бъде икономическата криза още е рано да се каже. Виждаме, че затягането на паричната политика започва да дава своите резултати. Налице са признаците за забавяне на инфлацията и ръста на цените. Енергийния въпрос обаче остава ключов. Засега все още вероятността за „меко приземяване“ и плавно преминаване през период на рецесия остава висока. Цената на петрола продължа да се понижава, като следствие от очакването за по-ниско потребление като резултат от забавянето на икономиките, което допълните ще повлияе положително понижението на инфлацията. Смятам, че след преминаване на зимния период ще започне плавното икономическо възстановяване на икономиките и завръщане към „нормалната“ желана инфлация.

– Кой е по-вероятния сценарий оттук насетне: още висока инфлация или спад на цените? Какво прогнозирате?

– Инфлацията ще продължи да бъде висока през следващите месеци, но темпа на ръст на цените започва да се понижава. ФЕД поведоха парада към изкуствено забавяне на икономите, за да се понижи икономическата активност – от там потреблението, а понижение на търсенето, ще отслаби натиска върху цените. Необходимо е време повишението на лихвите да стигне до реалната икономика, чрез повишаване на разходите за наемен капитал, което свива дейността на компаниите. Понижение на инфлацията до целевите нива на Централните Банки от 2% е постепенен процес. Очаквам понижение на икономическата активност през зимните месеци да доведе до понижение на инфлацията поне на половина след началото на следващата година. Като цяло преминаване през рецесия, дори и лека ще доведе до значителен спад на цените в средносрочен план от 6 до 9 месеца. 

Винаги след инфлация идва свиване на потреблението, което е лошо за бюджета но води до сваляне на цените следователно добро за крайния потребител.

Криза на китайски означава нова възможност изписва се еднакво, нали знаете… А това на борсов език означава, че кризата ни предоставя нови възможности за инвестиция със сериозен дискаунт.

– В кои активи е разумно да инвестираме днес? Можем ли да се справим сами или са нужни уменията на професионалисти?

 Енергийният сектор все още остава атрактивен за инвестиции. Компаниите за добив на енергийни суровини като петрол и газ, както и компаниите произвеждащи и разпространяващи електроенергия имат потенциал за растеж през следващите месеци. Фармацевтични сектор също е на фокус в очакване на зимните месеци и потенциална нова вълна от ковид. Като следствие на по-високите лихви, банковите акции тепърва ще генерират по-високи приходи и ръста при тях едва сега започва да се оценява. Дефанзивните акции като тези на компании за комунални услуги и предлагащи основни стоки от първа необходимост, които не спират да се консумират и при по време на криза, остават добра алтернатива за диверсификация на портфолиата.

Всеки сам може да изгради своят инвестиционен портфейл, като използването на услугите на професионални лицензирани инвестиционни консултанти може да доведе до изграждане на едно добре балансирано, диверсифицирано и добре защитено инвестиционно портфолио от високата пазарна волатилност и турболенцията през която преминават борсовите пазари в момента.

Този август направихме 30 години от основаването на компанията и този опит ни дава предимство, за това знаем какво да купуваме и къде да инвестираме. Натрупания опит, нашето мнение и виждане за пазарите споделяме и с клиенти ни през нашия сайт varchev.com, както чрез интерактивните програми за обучение на трейдъри и инвеститори „Гладни Вълци“ и борсовото предаване Инсайдър.

– До колко хората да се тревожат за спестяванията си в банките и съветвате ли ни да си държим парите на депозит?

– Въпреки началото на цикъл на повишение на лихвите, те остават много по-ниски от нивата на инфлация и реално доходността по банковите депозити не може да покрие обезценката на парите ни. Лихвите са ниски и изгодни за бизнеса, но реално не носят доходност на потребителите на дребно, оставили парите си на депозит.

Развитата инвестиционна култура в западния свят, кара много от обикновените потребители да диверсифицират спестяванията си освен в банкови депозити и в инвестиции в акции на добре познати компании със стабилен бизнес. 

Инвестициите в основните борсови индекси са добра възможност за генериране на доходност в дългосрочен план. Така наречените сини чипове или големите добре развити компании с висока пазарна капитализация също предлагат добра възможност за инвестиции на свободните ни капитали, като алтернатива на част от депозитите. 

– Еврозоната – ще повиши ли инфлацията въвеждането на еврото, вие за или против приемането сте ѝ?

– Статистиката показва, че след приемането на еврото, това води до така наречената скрита инфлация. Минималното закръгляне на цените нагоре води до допълнителна инфлация от 3-5% през първата година, която се размива в дългосрочен план.

Не сме големи фенове на въвеждане на еврото. Ако една пица сега е 12 лв., с приемане на еврото ще стане 12 евро, бил съм свидетел на това в Италия, не си го изислям. Защо Швейцария не прие еврото, защо Англия докато бе в съюза бе с паунди – има причина.

– Какво бихте казали в заключение?

– През тези 30 години преживяхме всякакви бури и кризи, като черните лебеди – неочакваното премахването на пода на курса швейцарския франк от страна на Швейцарската Централна Банка, което доведе до обезценката му с над 40% и фалита на много ритейл и институционални трейдъри и инвеститори, финансови компании и инвестиционни посредници, както и терористичния акт с двете кули в Ню Йорк и последвалия огромен срив на борсите, 2008-ма великата финансова криза и спада на борсовите пазари с над 50%, което доведе и до фалита на Лемън Брадърс, фалита на Беър Стърн, „национализирането“ / спасяването на най-големите кредитори като Фреди Мак и Фани Мей, Сити и т.н. и все още сме тук и продължаваме да се развиваме. След Брекзит се махнахме от Лондон и сега откриваме нов офис в Холандия. Като единствен брокер в Европа носещ името на основателя си Бисер Варчев вече 30 г. се опитваме да обслужваме клиентите си на световно ниво, предоставяйки първокласен сервиз и богато портфолио от инвестиционни продукти и услуги. Не спираме да се развиваме с последните тенденции и ноухау в борсови свят, като подобряваме и уменията си в търговията и инвестирането на световните финансови пазари в унисон с актуалните технологии и трендове в инвестинга.

Логнете се за да коментирате

* Не се допуска груб, саркастичен и ироничен език. За такъв Admins Delеte без уведомяване.

Leave a Reply

Коментари:

Leave a comment

Varchev Absolute Trader

борсова платформа

  • Търгувай над 3000 финансови инструмента: Crypto, Форекс, Акции, Индекси, Суровини, ETF-и
  • Използвай платформа с директно изпращане ордерите на борсите
  • Best Trading Platform - "Online Personal Wealth Awards" EU награждава Varchev Absolute Trader
  • Cloud base платформа - твоят трейдинг сетъп на всяко устройство
  • Traders Talk - чуй какво движи пазарите в реално време
  • Market Sentiment - търгувай с настроенията на инвестиционите банки
  • Top movers - най-горещите трейдове във всеки един момент
  • Stocks scanner - филтрирай най-подходящите за твоя трейдинг стил пазарни инструменти
  • Heat map - Търгувай в посоката на големите играчи


Прочети още:
БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс
Varchev Finance live chat
Varchev Finance live chat
*Задължителни полета
CALL NOW