www.varchev.com

Стъпките и препятствията по пътя към успеха на всеки трейдър

Финансовите пазари не са симпатични за смирените. Малко са професионалистите с достатъчна смелост за търгуване. Почти навсякъде трейдърите влизат постоянно в “битки” от началото до самия край на тяхната кариера. По пътя започващ от първите образователни уроци, през битките при несъгласие с останалите, усилията за намиране на стратегия / която да работи / – изглежда, че винаги ще има ново препядствие за преудоляване. Като подправка може да се добави и трудностите при взимане на специфични решения и вечно променящият се пазар. За всяка нова стъпка, която трябва да се направи и всяко решение, което трябва да се вземе се изисква кураж. Паричната изгода, вълнението, надпреварата на личните черти в характера са причините които карат всеки трейдър да поема всяко предизвикателство и да използва цялата смелост, с която разполага.

Невинната загуба

Отначало амбициозният трейдър чувства в себе си надигащото се като вулкан вълнение и желание да изкрещи: “Ето! Това е моята съдба”. После бърза да си купи книжка със заглавие: “Трейдинг за начинаещи”, и още преди да я е прочел вече е направил първата си неуспешна транзакция. Така трейдърът вече е получил своя истински първи урок. При всяка нова стъпка по пътя напред, отново и отново ще са нужни не малки количества смелост.

“Ще ставаш комарджия?!”

След първата загуба всеки трейдър се чувства разочарован. Но неговата мотивираност, амбиция и кураж го карат да изтупа праха от себе си и да продължи смело към следващата си сделка. Тукмо тогава идва следващата пречка. Всички загрижени за бъдещето му познати и роднини ще го затрупат с въпроси: “Ти луд ли си”, “Ще ставаш комарджия?!”. Ще му бъдат разказвани истории за хора тръгнали по съшия път и загубили всичко около себе се, ще бъде подканван сериозно да преусмисли решението си за кариерата, ако не заради него то поне заради жена му и децата му! Много от бъдещите трейдъри нямат силите да устоят на такъв масивен натиск от страна на подобен род песимисти. Опитите да убеди добронамерените но неразбиращи приятели и близки, че трейдинга е нормална и доходна професия, ще се превърнат в изтезание ако самия той не е осъзнал сам за себе си, че трейдингът е сериозен бизнес. За да продължи по избрания път, начинаещият играч ще трябва да се раздели от подобни “полезни” съвети на подкрепящите и обичащите го хора. За да почувства тяхната подкрепа, трейдърът трябва да покаже нещо повече от желание за търговия. Нужно е обучение, практика и трупане на опит за постигане на успех.

Четене… Писане… Смятане

Следващата стъпка по пътя към професионализма е обучението. Преди да премине през тази фаза, трейдърът няма основание да се нарича професионалист. Най-вероятно тук той ще осъзнае, че може би няма силата да прескача препядствията на тази динамична професия. Книгите разяснаващи този род бизнес могат да се окажат сплашващи за начинаещият играч и той да бъде разколебан. С правилен подбор на литература, започвайки с по-лесни книги, той може да покачва сам нивото на трудност – по своя преценка. Без добра основа – да разбира книгите предназначени за масовата аудитория – той няма на какво да има да стъпи. За да се превърне в дългосрочен и стабилен играч правещ много пари, той трябва да е подготвен да посреща всички трудности, с които пазара ще го засипва. Има много източници за обучение като програми, семинари, учители, литаратура, но най-източник на знания си остава горчивия опит. Той е неизменна част от обучителния процес на всеки търговец.

Защо план?! Това е търговия!

След като трейдърът натрупа достатъчно знания, следващата стъпка е да ги приложи в изготвяне на план за ъргуване. Често срещано е “професионални” трейдъри да нямат изготвен и написан бизнес план. Трейдърът ще разбере, че по този начин търгуването му ще бъде по-организирано и сам ще открие своите колебания и специфика на собствената си методология. Това положено усилие ще му спести доста горчиви уроци от неуспешни сделки. Много от хората намират тези старания за излишни и скучни. Но историятая е доказала големите трейдъри са предпазливи, използващи свои, интуитивни индикатори. Играчите, които предпочитат лекия начин, развиват в себе си само първични усещания за пазара базирани на желания и надежди. Благоразумните трейдъри развиват в себе си интуицията чрез натрупани знания от техническия анализ и широките познания за пазарите. Докато обикновения трейдър няма написан бизнес план с ясно дефинирани правила, той няма на какво да разчита. Естесвено интуицията може да бъде проверена и доказана само от времето. Всъщност колкото повече материални, емоционални и мисловни намеси има от страна на трейдъра, толкова е по-вероятно тя да се окаже най-надеждния индикатор.

Тестване, тестване и все повече тестване

Същността на нашия трейдърски план е неговата трейдингова методология, ключов компонент в изграждането на конфиденциално условие за успех. Най-добрия за трейдъра да изгради това доверие е чрез тестване на неговата методология. Тестване на миналото не дава обезателно добри резултати за бъдещето, но той се нуждае от това доверие според установения ред, за да повярва, че може да постигне успешни резултати и да достигне целта си. Докато тества своята система на няколко различни пазара, той ще открие места, на които неговия метод е ненадежден. Така че трябва да нагоди своите параметри, за да са акуратни към текущото пазарно състояние и неговата методология ще работи добре до следваща промяна на пазара. Внезапно неговата система ще започне да му показва, че той греши. Стресовите резултати от всяко пренагласяне ще доведат до емоционално неравновесие. Нашият трейдър ще се почувства внезапно раздразнен, разстроен, ще усеща страх и гняв. Не само неговата методология се тества по този начин, но и неговата смелост за успех. От този момент той по един или друг начин ще работи въпреки своя гняв или страх или ще напусне търговията. С малко късмет той ще осъзнае, че внезапното раздразнение отделя умиращите трудно трейдъри от тези, които не могат да постигнат целта си.

Началото, заимстването, запазването

В момента, когато нашия трейдър започне да вярва, че може да бъде машина за правене на пари, той се изправя пред друго препятствие за преодоляване: Той открива, че трябва винаги да акумулира паричен ресурс за капитал за търговия. Средствата за търговия отразяват само много малка част от неговите семейни спестявания, т.к. той не иска да е уязвим от финансов крах докато все още се е в началото на своята дейност като трейдър и тепърва се превръща в такъв. Използването на семейните спестявания ще доведе до стрес както при самия него така и при неговото семейство. Ако трейдъра не разполага с достатъчно средства да търгува през цялото време, трябва да търгува само в определени моменти от времето докато успее да се освободи от финансовия натиск и напрежение. Започването и задържането на трейдинговата дейност изисква повече капитал от парите необходими за това. Средно добрите трейдъри изкарват по 20% от базата, с която са започнали. Ако трейдъра покрива своите разходи за жизнена издръжка, разходите за самата дейност, и капитала необходим му за търговия, тази сума е добър индикатор за готовност за професия като целодневен трейдър. Междувременно има изключителни трейдъри, печелещи много висок процент, но повечето трейдъри не са от тях. Нашия трейдър може да приеме като триумф да бъде причислен към тези трейдъри, които са средностатистическите. Те може да са такъв тип трейдъри, но определено не са средностатистически хора. Това е ужасно препятствие по пътя си към превръщане в успешен трейдър.

Компютърът и капаните

Наистине е значим деня, в който трейдъра, който е готов да извърши първата си сделка професионално. Той мисли, че е придобил отлична подготовка, добро информационно обслужване, и бърза връзка чрез локалната кабелна компания. Както и да е капаните са скрити по пътя:
– компютърът му изгасва поради различни причини
– компютърът работи, но информационното обслужване не е наред
– има проблеми в получаването на навременна информация от пазара
– отнема дни докато пълното обслужване се възстанови
Трябва ли трейдъра да удари компютъра си и да се развика на някого, който ще го слуша, или да се научи да живее и преодолява разочарованията и моментите на безсилие, както повечето трейдъри? Като професионален трейдър неговата трейдинг среда обхваща тези и много други проблеми. Той или може да се разстрои от неспособност да работи или да развие емоционална твърдост, необходима за препятствията следващи го ден след ден в търговията, да бъде освободен от стреса и да е готов да търгува, когато всички системи функционират.

Невъзможност за следване на правилата

Досега нашия трейдър научи, че изхвърлянето на компютъра през прозореца просто ще забави нещата и ще предизвика раздразнение в другите. Веднъж, когато е способен да работи в рамките на своята трейдинг среда, той ще срещне най голямото препятствие: следването на собствените правила. Той открива, че не може да дръпне спусака в подходящия момент и когато трябва не излиза от пазара в подходящия момент. Това, което нашия трейдър е забравил да включи в в своя фундамент е психологията на търговията. Дори когато трейдъра текущо си изкарва пари от търговията, той ще саботира своите резултати ако не желае да се съобрази с психологическата страна на търговията, което е валидно и за страха от фактически изпълняване на сделки. Трейдърите, които разберат важността на психологията при решаването на конкретни проблеми преди да започнат да търгуват имат предимство пред тези които откриват този пропуск когато вече са провалили своите резултати от търговията. Най – честата причина трейдърите да избягват да се осланят на психологическите ограничения е страха. Изисква се смелост да преодолееш тези препятствия свързани с търговията.

Променящи се пазари

Нашия трейдър най-накрая се придържа към много от психологическите точки и сега е добър, стабилен и печелещ. Той е уловил течението и ритъма на пазара, така че може вече да внася пари в банката всеки месец. Родителите му го гледат с гордост. Тогава пазара подскоча и голямата тенденция изчезва. Когато настъпи мечи пазар нашия трейдър вече не намира за толкова лесно да бъдеш в бичия пазар. Той трябва да промени нагласата си и да пригоди своята методология. Той е професионален трейдър, който е загубил пътя си, но не и страстта си. Докато се бори да спечели отново контрола, той открива, че част от това да си успешен трейдър е способността да се адаптираш и нагаждаш и да се научиш да преодоляваш стреса. Светът се променя и той също трябва. Но за професионалния трейдър тези промени са част от силните усещания, които правят тази тежка работа привлекателна.

Заключение

Успехът, дългосрочната търговия – не са за хора със слаби сърца. Всяка стъпка по пътя ви изправя пред ново предизвикателство да стискаш зъби, да издържиш, да си гъвкав и да проявиш характер, когато е необходимо. Рухването е ежедневно явление, промяната е винаги зад ъгъла, и вашата собствена психология може да бъде провалена от напрежението. Оцеляването като професионален трейдър изисква смелостта да погледнете на тези препятствия като на елемент от играта, така че да си изиграете картите печелившо.


 Head of Trading Dimitar Kalapov

Varchev Absolute Trader

борсова платформа

  • Търгувай над 3000 финансови инструмента: Crypto, Форекс, Акции, Индекси, Суровини, ETF-и
  • Използвай платформа с директно изпращане ордерите на борсите
  • Best Trading Platform - "Online Personal Wealth Awards" EU награждава Varchev Absolute Trader
  • Cloud base платформа - твоят трейдинг сетъп на всяко устройство
  • Traders Talk - чуй какво движи пазарите в реално време
  • Market Sentiment - търгувай с настроенията на инвестиционите банки
  • Top movers - най-горещите трейдове във всеки един момент
  • Stocks scanner - филтрирай най-подходящите за твоя трейдинг стил пазарни инструменти
  • Heat map - Търгувай в посоката на големите играчи


Прочети още:
БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс
Varchev Finance live chat
Varchev Finance live chat
*Задължителни полета
CALL NOW