•      11:00 Европа - Заеми в Частния Сектор Date: 10/27, 2020 11:4       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 11:3       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 11:3