Б.Варчев Tweet: Aurubis (NDA.DE) – прибиране на печалби от екстремното покачване приключи, корекция, ретест, достатъчно поевтиняла за нови дълги позиции

Aurubis (NDA.DE ) – прибиране на печалби от екстремното покачване приключи, корекция, ретест, достатъчно поевтиняла за нови дълги позиции. Twitter: @BiserVarchev