Б.Варчев Tweet: Nice run. Inverted H&S. Чудесен price action. STRYKER – отново в позиция, след корекция с флагова формация

Nice run. Inverted H&S. Чудесен price action. STRYKER – отново в позиция, след корекция с флагова формация. Медицинският сектор /като дефанзивен/ се представя добре, дори и при напрежение на пазарите. Twitter: @BiserVarchev