Б.Варчев Tweet: Когато Btc е във възходящ тренд, виждаме мн сделки и с реална доставка /физически трейд/.

Когато Btc е във възходящ тренд, виждаме мн сделки и с реална доставка /физически трейд/. Когато се плъзне надолу, /както е в по- голямата част от времето/, не виждаме продажби. Това би трябвало да е Loss. Twitter: @BiserVachev

Б.Варчев Tweet: От дългосрочна инвестиционна гледна точка притежанието на fiat – и пред Btc, за сега е по – правилната позиция. / M графики на Btc/$ & e/$ /

От дългосрочна инвестиционна гледна точка притежанието на fiat – и пред Btc, за сега е по – правилната позиция. / M графики на Btc/$ & e/$ / Twitter: @BiserVarchev