Б.Варчев Tweet: “3 пъти ура” за чистия въздух на Варна.

“3 пъти ура” за чистия въздух на Варна. Не можеш да построиш милионна столица в котловина и между две “стени” – Витоша и Стара Планина и да мечтаеш за чист въздух. *Снимките са направени в едни и същи часове   Twitter: @BiserVarchev

iNSIDER с Бисер Варчев и гост Г-н Николай Стойков /Управляващ директор на Аларик Секюритис/

Теми на предаването: Как търгуват хедж фонд мениджърите на Wall Street? Изграждане на портфолио с множество активи. Корелацията между различните активи – как да се възползваме от нея за извличане на по-голяма доходност и минимизиране на на цялостния риск или хеджиране на експозиции с други финансови инструменти. Доказани стратегии и тактики директно от големите хедж […]