•      08:45 Швейцария – Равнище на безработица Date: 4/8, 2020 10:6       •      14:00 САЩ – Индекс на ипотечния пазар Date: 4/8, 2020 10:5       •      15:15 Канада – Начално жилищно строителство Date: 4/8, 2020 10:4       •      15:30 Канада – Разрешителни за строеж Date: 4/8, 2020 10:3       •      17:30 САЩ – Петролни запаси Date: 4/8, 2020 10:2       •      21:00 САЩ – Протокол от срещата на Фед Date: 4/8, 2020 10:1      

Начало > Контакти

Контакти

УНИВЕРСАЛНИ НОМЕРА

Директна връзка с портфолио мениджърите - 0700 17 600

London - +44 20 3608 6256

[email protected]

ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА