•      Почивен ден в Германия Date: 5/21, 2018 12:11       •      Нова Тарифа На ИП "Варчев Финанс" от 12.06.2018 Date: 5/18, 2018 11:57      

Начало > Практически курс за валутни касиери

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ЗА ВАЛУТНИ КАСИЕРИ


ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ „ВАРЧЕВ ЕКСЧЕЙНДЖ” , СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 2004 ГОДИНА Е УТВЪРДЕН ЛИДЕР В ТЪРГОВИЯТА С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. ВПИСАНА В РЕГИСТЪРА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО ЧЛ. 3а ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ) С РЕШЕНИЕ НА БНБ - 17865/10.02.2015г.

ОРГАНИЗИРА СЕРТИФИЦИРАН, ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ЗА ВАЛУТНИ КАСИЕРИ В РЕГИСТРИРАНА ФИ.

В КУРСА СА ЗАЛОЖЕНИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ :

  • - НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА КАСОВАТА ДЕЙНОСТ
  • - ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАБОТА НА КАСОВИ ГИШЕТА
  • - КАСОВА ТЕХНИКА И ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА КАСОВИ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ
  • - ОПЕРАЦИИ С КРЕДИТНИ КАРТИ
  • - МЕЖДУНАРОДНИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ НА ВАЛУТА
  • - ИЗУЧАВАНЕ И РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 40 ВИДА ОСНОВНИ И ЕКЗОТИЧНИ ВАЛУТИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ: 80 ЧАСА , В РАМКИТЕ НА ЕДИН МЕСЕЦ.

ЦЕНА НА КУРСА: 295 ЛЕВА

ОБУЧЕНИЕТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ КУРСА ДА РАБОТЯТ ВЪВ ВАЛУТНИ БЮРА И БАНКИ КАТО ВАЛУТНИ КАСИЕРИ.

НА НЯКОЙ ОТ ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРСИСТИ СЕ ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАБОТЯТ КАТО ВАЛУТНИ КАСИЕРИ ВЪВ ВЕРИГАТА ОБМЕННИ БЮРА НА „ВАРЧЕВ ЕКСЧЕЙНДЖ”.