www.varchev.com

Вниманието на инвеститорите за днешния ден ще бъде върху новините от Нова Зеландия и Европа

През днешния ден вниманието на инвеститорите ще бъде насочено към индекса на производствените вносни цени в Швейцария и бизнес доверието в Нова Зеландия

В 10:15 часа от Швейцария ни очакват данни за индекса на производствените импортни цени, като прогнозите са за понижение до -0.8% спрямо -0.7% за предходния отчетен период на месечна и -2.4% спрямо -1.6% за предишния период на годишна база. Ако прогнозите се оправдаят е възможно да видим леко понижение на франка.

В 11:00 часа от Еврозоната ще стане ясно нивото на текушата сметка, а за предходния период данните отчетоха 30.6 млрд. В 12:00 часа отново от Еврозоната имаме релийз за производството в строителния сектор, като промени от 1.3% за предходния период не се очакват.

В 13:00 часа от Германия ще излезе месечния доклад на Deutsche Bundesbank. Възможно е повишение на волатилността спрямо кросовете на единната валута.

В 15:30 часа от Канада инвеститорите ще обърнат внимание на международните сделки с ценни книжа, а очакванията са за 7.23 млрд. CAD, спрямо 9.53 млрд. CAD за предходния отчетен период.

В 23:00 часа ще се насочим към резултатите за бизнес доверието NZIER за 3-тото тримесечие от Нова Зеландия, като за предходния период данните показаха ниво от 19 пункта, а анализаторите прогнозират запазване на стойността. Възможно е при по-добри данни повишение на NZD

Varchev Finance


 Varchev Traders


Read more:
RECCOMEND WAS THIS POST USEFUL FOR YOU?
If you think, we can improve that section,
please comment. Your oppinion is imortant for us.
WARNING: Any news, opinions, research, data or other information contained within this website is provided as general market commentary and does not constitute investment or trading advice. Varchev Finance Ltd. expressly disclaims any liability for any lost principal or profits which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information. Varchev Finance Ltd. may provide information, quotes, references and links to or from other sites and blogs and other sources of economic and market information as an educational service to its clients and prospects and does not endorse the opinions or recommendations of the sites, blogs or other sources of information.
Varchev Finance