•      10:15 Франция - PMI Date: 12/16, 2019 9:10       •      10:30 Германия - PMI Date: 12/16, 2019 9:9       •      11:00 ЕС - PMI Date: 12/16, 2019 9:7       •      11:30 Великобритания - PMI Date: 12/16, 2019 9:7       •      16:45 САЩ - PMI Date: 12/16, 2019 9:6       •      Новa Тарифа на ИП"Варчев Финанс" ЕООД от 01 Декември 2019г. Date: 11/6, 2019 20:27      

Начало > Обучение > Безплатно Обучение за Трейдъри > Трейдърски Речник