•      09:00 Германия - Брутен Вътрешен Продукт Date: 11/22, 2019 11:24       •      10:30 Германия - Производствен PMI Date: 11/22, 2019 11:23       •      11:00 Европа - Производствен PMI Date: 11/22, 2019 11:22       •      11:30 Великобритания - Производствен PMI Date: 11/22, 2019 11:21       •      15:30 Канада - Продажби на Дребно Date: 11/22, 2019 11:21       •      17:00 САЩ - Мичиган Потребителски Очаквания Date: 11/22, 2019 11:21       •      20:00 САЩ - Брой на Нефтените Платформи на Baker Hughes Date: 11/22, 2019 11:21       •      Новa Тарифа на ИП"Варчев Финанс" ЕООД от 01 Декември 2019г. Date: 11/6, 2019 20:27