Начало > Курс "Full Professional Trader"

Курс "Full Professional Trader"


Продължителност на курса 30 часа в 10 работни дни

Двуседмичния курс включва всички точки от пълния план на обучение, които обхващат изучаване и умело прилагане в реални условия на цялата теория необходима за успешния трейдинг. Основната цел на този курс е да Ви запознае и обучи в доказани стратегии, тактики и техники за търговия. Ще Ви обучим как да изградите свой собствен стил на търгуване съобразен с вашия личен стил и темперамент, как да направите и следвате своя собствена система за трейдинг.

Програма

1 ден

Междубанков пазар (FOREX). Борси и институции. Същност, структура, пазарни участници. Видове поръчки и начини за изпълнение на сделките. Брокери. Видове брокери. Трейдъри, видове трейдъри. Силни – слаби. Агресивни – консервативни. Day – traders, Short-term traders, Long term traders. Методи за прогнозирне на финансовите пазари. Технически анализ, фундаментален анализ. Разглеждат се различни програми и софтуер за технически анализ – създават се демо сметки на обучаващите се.

2 ден

Видове графики. Психология и образуване на различните графики. Времеви интервали и използването на time-frame за различните видове трейдъри. Тик – психология на тика. Модели за прогнозиране на пазара посредствум подредба на самите тикове. Подкрепа и съпротива. Психология на образуване. Откриване на различни времеви графики. Определяне на ключови и междинни подкрепи и съпротиви. Практическо занятие.

3 ден

Тренд. Същност, психология на образуване (стеден принцип). Видове трендове. Фази на образуване и развитие на тренда. Времеви рамки на тренда. Gaps. Същност и психология на образуване. Видове гапове. Стратегии за търговия на гапове. Практическо упражнение.

4 ден

Candlestick формации за обръщане и продължение на тренда. Формации за край и начало на нов тренд. Видове и психология на образуване. Формации за продължване на тренда. Образуване и психология. Видове. Към занятието се прилага и практическо обучени за наблюдаване и откриване на отделните формации от клиентите.

5 ден

Технически индикатори. Видове и образуване. Психология. Разглеждат се различни системи за търговия на база отделните индикатори:
а) Трендикатори – Мoving Average, MACD, Bolinger Bands, Parabolic SAR, ADX и др.

6 ден

б) Осцилатори - Momentum, Stochastic, RSI, CCI и др.
Разглеждане на различни системи за комбиниране на отделните индикатори и произтичащите от тях системи за търговия. Механизирани системи за търговия. За и против използването на подобни системи.

7 ден

Вълнова теория на Елиът. Основи на вълновия анализ и характеристика на вълните. Функция и значение на вълните. Движещи (motive) вълни – видове.

8 ден

Вълнова теория на Елиът. Корективни вълни – видове и комбинации с тях. Техника "channeling". Процентен ретрейсмънт. Геометрични ъгли. Геометрични форми.

9 ден

Money management и различни стратегии за money management. Подходящо комбиниране на различни стратегии за различните видове трейдинг.

10 ден

Принципи ,основни правила и психологически бариери за успешния трейдинг. Характеристика на губещият и печелившият трейдър.

Комбиниране на технически фундаментален анализ и Money managemnt за изграждане на цялостен план и стратегия за търговия.