Monroe Trout: “Контрола на риска е от съществено значение.”

“Ако имате стратегия, която Ви носи пари, то това което ще направи разликата между успеха и провала е money management. Аз се старая да бъда консервативен в моя money management. Искам да се уверя, че ще съм тук и утре, за да търгувам пак. Контрола на риска е от съществено значение.” Monroe Trout – Toп […]