Икономически календар за Европейската и Щатска борсови сесии

11:30 Великобритания – Промяна в Заетостта 12:00 Германия – ZEW Икономически Сентимент 14:30 САЩ – Продажби на Дребно 14:55 САЩ – Червена Книга 16:00 САЩ – JOLT Отваряне на Нови Работни Места 22:30 САЩ – API Седмични Петролни Запаси

Nonfarm петък – какво още да очакваме

09:00 Германия – Фабрични Поръчки 10:30 Великобритания – Halifax Ценови Индекс на Жилищата 12:00 САЩ – Среща на ОПЕК 15:30 САЩ – Nonfarm Payrolls 15:30 САЩ – Нива на Безработица 15:30 Канада – Промяна в Заетостта 17:00 Канада – Ivey PMI

Икономически календар за Азиатската трейдинг сесия

01:20 Япония – Разходи на Домакинствата 01:55 Япония – Чуждестранни Резерви 02:01 Великобритания – RICS Ценови Баланс на Жилищата 02:30 Австралия – Продажби на Дребно 03:00 САЩ – Изявление на Kashkari, Член на FOMC 03:45 САЩ – Изявление на Williams, Член на FOMC 07:00 Япония – Водещ Индекс

Макро релийсите, които ще следим през днешната сесия

09:00 Германия – Ценови Индекс на Вноса 10:55 Германия – Нива на Безработица 15:00 Германия – CPI 15:30 САЩ – PCE Ценови Индекс 15:30 Канада – Брутен Вътрешен Продукт 17:00 САЩ – Мичиган Потребителски Сентимент 20:00 САЩ – Брой на Нефтените Платформи на Baker Hughes

БВП на САЩ през днешната трейдинг сесия

09:00 Великобритания – Национален HPI 11:00 Европа – Заеми в Частния Сектор 12:00 Европа – Бизнес Климат 15:30 САЩ – Поръчки на Дълготрайни Стоки 15:30 САЩ – Брутен Вътрешен Продукт 17:00 САЩ – Продажби на Жилища в Процес