VXX.US ETF: хедж срещу следващото масирано разпродаване

Сегашните нива на VIX се доближават до исторически ниските си нива от миналата година. Това дава възможност за евтино хеджиране на портфолио с американски акции. Това е особено атрактивно, имайки предвид, че текущите нива на VIX, индекса на волатилността в S&P500, са близо до дъното от 10.17 от 9 август 2018 г. В периоди на […]

Разпознаване на тренд обръщащи сигнали

Едни от най-често използваните трейдинг сигнали за обръщане на краткосрочним и дългосрочни движения са :Pin Bar и Engulfing Setup, които ни дават много точен момент за вход при обръщане на тренда. Трейдването при обръщане на тенденция може да бъде източник на едни от най-печелившите сделки, но често това е и най-трудната област за влизане поради […]