Промяна на тренда или задълбочаване на корекцията?

Разпродажбите в понеделник избутаха акциите под ключови технически нива, което води след себе си още главоболия за инвеститорите. Ето някои експертни мнения: ” Десет от единайсе сектора в S&P 500 бяха на червено… “срив на борсата” е сценарии който не бихме могли отхвърлим.” – James Paulsen ( chief investment strategist Leuthold Group) “Ако погледнем отстрани […]

Как да прогнозираме акциите на златодобивните компании за периода 2018г. -2019г.

Отдавна прилагаме исторически анализ за сектора на благородните метали. Това е нещо, което работи, тъй като историята може да помогне да се дефинират и в контекста на текущите тенденции и съответно да се отбележат добри възможности. През март тази година отбелязахме една такава възможност, че залтодобивните компании може да последват пътят на възстановяване на жилищния […]

Бичи настроения при петрола заради сезонността

Сезонната  графика  работи много добре при commodities, защото е обвързана практически с естествените нужди в глобален мащаб и оказва директно влияние върху търсенето и предлагането. Историческата тенденция която е изобразена на графиките показва “on average” че има сезонно търсене от Юли до Октомври след което петрола излиза от тази си тенденция. Използването на принципа на сезонноста […]

Нетни спекулативни позиции на CFTC от 12.07

Търговската комисия по стокови фючърси (CFTC) предоставя разбивка на нетните позиции на спекулативни трейдъри на американските фючърсни пазари. Данните съответстват на позициите, държани предимно от участниците на фючърсните пазари в Ню Йорк и Чикаго. Данните са показателни за нагласите на пазара и много спекулативни търговци ги използват при вземане на решения за отваряне на позиция.

Френската и Испанската икономики продължават да бележат ръст

Френският икономически растеж се стабилизара в началото на годината, докато възстановяването на Испания продължава със стабилен и силен темп, според данни, публикувани в петък. Националната статистическа агенция Insee каза се Френският БВП е нарастнал с 0.5% за първото тримесечие, в сравнение с последното за 2015, когато се повишил с 0.3%. Икономистите, анкетирани от The Wall […]