Трейдинг без stop loss

Трейдингът без stop loss носи краткосрочна печалба, но в средносрочен и дългосрочен план е пагубен за акаунта