Powell: Най-добрата политика е да продължим с постепенното увеличаване на лихвите

Рискът за цялостната икономика е приблизително балансиран безработицата се очаква да спадне допълнително; растежът  на заплатите е по-бърз от преди една година; заплатите не растат толкова бързо, колкото преди кризата; Q2 значително по-силно от Q1; благоприятни за растежа финансови условия; най-добрата политика е да продължим с постепенното повишаване на лихвените проценти; последните данни за инфлацията […]