CORN: движението е long, корекцията дава добри места за buy

CORN: средносрочно движение long Все по-високи върховеи по-високи дъна – възходяща ценова тенденция Пробив над предходен връх и връщане за тест на нива 349 20ЕМА е над 50 ЕМА – позитивни настроения CCI(50) е над 0 – движението е long, като корекцията за тест на 349 ни дава добри места за позициониране на пазара SL: […]

GOLD: сигнал за възможно ново низходящо движение

Gold: Тренд низходящ, средносрочно движение short Краткосрочна корекция до нива на съпротива – двоен връх на краткосрочната корекция Pin bar на нива нива на съпротива DeMarker премина под 70 – сигнал за възможно ново низходящо движение Фундамент: От думите на Драги става ясно, че нови стимули не се разглеждат заради повишаващата се инфлация, което не […]