EUR Еврозона – Брутен вътрешен продукт: г/г 1.2% vs 1.2% ; 3м/3м 0.2% vs 0.2%

Брутен вътрешен продукт г/г: Предходни: 1.6% Прогнозни: 1.2% Актуални: 1.2% Брутен вътрешен продукт 3м/3м Предходни: 0.2% Прогнозни: 0.2% Актуални: 0.2% *При икономическите новини инвестиционните банки, банките маркетмейкъри и prime-брокерите е възможно да котират по-широки спредове, възможни са резки движения, гапове и възможно изпълнение на цена различна от заявената /първата възможна пазарна цена/. В първите няколко […]