•      15:30 Канада - БВП Date: 11/27, 2020 23:10       •      23:00 Австралия - AIG Manufacturing Index Date: 11/27, 2020 23:10       •      15:30 Канада - Разрешителни за Строеж Date: 11/27, 2020 23:8       •      14:30 САЩ - PCE Price index Date: 11/27, 2020 23:8       •      15:00 Германия - CPI Date: 11/27, 2020 23:7       •      12:00 Европа – Среща на ЕС Date: 11/27, 2020 23:6       •      12:00 САЩ - Среща на ОПЕК Date: 11/27, 2020 23:5       •      03:00 Китай - Производствен PMI Date: 11/27, 2020 23:4       •      10:00 Испания – CPI Date: 11/27, 2020 23:4       •      02:30 Австралия –PPI Date: 11/27, 2020 23:3       •      02:00 Нова Зеландия - Бизнес доверие на ANZ Date: 11/27, 2020 23:1      

Начало > Условия за търговия > Крипто валути

Условия за търговия с криптовалути в МТ4Комисионна
за сделка
Няма
Минимален депозит Няма
Работно време Неделя 24:00 - Петък 23:00
Спред Bitcoin - Пазарен
Ethereum - Пазарен
Litecoin - Пазарен
Ripple - Пазарен
Крипто валути
за 1 лот (1 единица)
Инструмент Swap Long / Дълга позиция
(% на годишна база*)
Swap Short / Къса позиция
(% на годишна база*)
Марджин изискване Обем в 1 лот Минимален размер
на позиция в лотове
Минимална стъпка
в лотове
Малсимален обем
в лотове
Bitcoin - 30%
/swap(%) * 1/365 на вечер/
- 30%
/swap(%) * 1/365 на вечер/
20% 1 0.01 0.01 5.00
Ethereum - 30%
/swap(%) * 1/365 на вечер/
- 30%
/swap(%) * 1/365 на вечер/
20% 10 0.01 0.01 5.00
Litecoin - 30%
/swap(%) * 1/365 на вечер/
- 30%
/swap(%) * 1/365 на вечер/
20% 10 0.01 0.01 5.00
Ripple - 30%
/swap(%) * 1/365 на вечер/
- 30%
/swap(%) * 1/365 на вечер/
20% 1000 0.01 0.01 5.00

ВАЖНО! Моля, имайте в предвид, че нетната ви експозиция към криптовалути, не може да превишава сумата от 10 000 EUR, или еквивалента на тази сума в друга валута.

Примери:
При покупка на 0.1 лотa Bitcoin, лихвата за пренос на позиция за следващия ден - Swap-ът се равнява на: [0.1 лотa x 9320 (текуща цена) х 30/100] / 365 = -0.77$ за един ден.
При продажба на 1 лот Ethereum, лихвата за пренос на позиция за следващия ден - Swap-ът се равнява на: [1 лотa x 680 (текуща цена) х 30/100] / 365 = -0.56$ за един ден.

Политика на "Варчев Финанс" ЕООД за hard forks (твърда вилица)

Вилица (на английски fork) е промяна в софтуера на дигиталната валута, която промяна довежда до две отделни версии на блокчейна (blockchain) с обща история. Вилиците може да са временни, с времетраене от няколко минути или може да са постоянна промяна в мрежата, създавайки две отделни версии на блокчейна. Варчев Финанс постоянно следи разработките и работи усилено, за да гарантира вложените пари на своите клиенти. Когато едната версия на софтуера не бъде спряна – познато като твърда вилица (hard fork) – ние ще последваме версията, която има най-много потребители. Също така, за да определим коя вилица (fork) да изберем при разделянето на софтуера, ние взимаме под внимание фактори като големина на мрежата, стойност на мрежата и търсене от потребителите. Ако вилицата (fork) резултира в нова криптовалута, която се търгува на международните борси, до които имаме достъп, то по наша преценка може да отворим еквивалентна позиция или да променим баланса по клиентската сметка за да рефлектира промяната във вилицата. Моля да се има предвид, че тази промяна не е задължителна от страна на Варчев Финанс. Когато имаме събитие на твърда вилица (hard fork), е възможно да се появи силна волатилност в пазарите и ние може да преустановим търговията докато не получим стабилни цени от търгуваните пазари.

Важно:

Моля имайте впредвид, че търговията с договори за разлика (CFD) върху криптовалути е изключително рискова и съществува опасност от загуба на част или на целия инвестиран капитал. (CFD) върху криптовалути е дериват и се търгува на нерегулиран пазар, поради което е изложен на всички рискове, относими към деривативните инструменти, и на всички рискове, свързани с базовия актив и движенията на неговата цена. Трябва да сте наясно, че търговията с тези инструменти се характеризира с висока волатилонос, липса на ликвидност и разширяване на спредовете. Поради тези характеристики може да се получи изпълнение на поръчка на различна от зададената от клиента цена. Също така е възможно да се случат обстоятелства, вследствие на които да последва спиране на предоставянето на котировки, липса на възможност за затваряне на позиции, липса на възможност за отваряне на нови позиции, както и закриване на всички отворени позиции на клиентите, без предизвестие, по цени, определени от Варчев Финанс.