•      11:00 Европа - Заеми в Частния Сектор Date: 10/27, 2020 10:4       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 10:3       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 10:3      

Начало > Условия за търговия > Условия за търговия CFD върху ETFs

Условия за търговия
CFD върху ETFs

Символ Описание на инструмента Брой на 1 лот Минимална поръчка в лотове Къси позиции Маржин (%)
ЕС
Часове за търговия 10:30 - 18:30 BG Time
Комисионна: 0.1% (мин. 8.0 EUR)
ETF.Auto.EU Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD на ETF базирано на STOXX Europe 600 Automobiles & Parts 1 1 НЕ 10
ETF.Bank.EU Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD на ETF базирано на STOXX Europe 600 Banks 1 1 НЕ 10
ETF.Heal.EU Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD на ETF базирано на STOXX Europe 600 Healthcare 1 1 НЕ 10
ETF.Insu.EU Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD на ETF базирано на STOXX Europe 600 1 1 НЕ 10
ETF.Oil.EU Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD на ETF базирано на STOXX Europe 600 Oil & Gas 1 1 НЕ 10
ETF.Tech.EU Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD на ETF базирано на STOXX Europe 600 Technology 1 1 НЕ 10
ETF.Tele.EU Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD на ETF базирано на STOXX Europe 600 Telecommunications 1 1 НЕ 10
САЩ
Часове за търговия 16:30 - 23:00 BG Time
Комисионна: 0.1% (мин. 8.0 USD)
ETF.Fin.US Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD ETF на S&P Global Financials Sector Index 1 1 НЕ 10
ETF.Ener.US Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD ETF на S&P Global Energy Sector Index 1 1 НЕ 10
ETF.Insu.US Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD ETF на Dow Jones US Insurance Index 1 1 НЕ 10
ETF.Indu.US Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD ETF на Dow Jones US Industrial Sector Index 1 1 НЕ 10
ETF.Tele.US Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD ETF на Dow Jones US Telecommunications Sector Index 1 1 НЕ 10
ETF.Biot.US Инструмент, чиято цена се определя от пазарната стойност на CFD ETF на NASDAQ Exchange Biotechnology Index 1 1 ДА 10Таблица с актуални SWAP стойности
/последно актуализирани на 14.12.2019/