Начало > Условия за търговия > Условия за търговия фючърси върху метали

Условия за търговия
фючърси върху метали

Символ Описание на инструмента Номинална стойност на 1 лот Големина на пип Минимална стъпка Часове за търговия Маржин
GOLD Инструмент, чиято цена се определя на база котировката за тройунция на златото на междубанковия пазар за тройунция USD 100 0.01 0.01 24 часа от понеделник 01:05 - петък 23:00 ч. BG 1%
SILVER Инструмент, чиято цена се определя на база котировката за тройунция на среброто на междубанковия пазар за тройунция* USD 5000 0.001 0.001 24 часа от понеделник 01:05 - петък 23:00 ч. BG 3%
PLATINUM Инструмент, чиято цена се определя на база котировката за тройунция на платината на междубанковия пазар за тройунция* USD 150 0.1 0.1 24 часа от понеделник 01:00 - петък 23:00 ч. BG 3%
COPPER Инструмент, чиято цена се определя на база котировката на мед на организирания пазар за тон* USD 30 1 1 24 часа от понеделник 09:30 - петък 23:00 ч. BG 3%
NICKEL Инструмент, чиято цена се определя на база котировката на никел на организирания пазар за тон* USD 10 1 1 24 часа от понеделник 09:30 - петък 23:00 ч. BG 3%
ZINC Инструмент, чиято цена се определя на база котировката на цинк на организирания пазар за тон* USD 50 1 1 24 часа от понеделник 09:30 - петък 23:00 ч. BG 3%
ALUMINIUM Инструмент, чиято цена се определя на база котировката на алуминий на организирания пазар за тон* USD 50 1 1 24 часа от понеделник 09:30 - петък 23:00 ч. BG 3%

** SWAP


ИНСТРУМЕНТ Swap Long в USD за позиция 1.00 Swap Long пункт за позиция 1.0 Swap за Short в USD за позиция 1.00 Swap за Short в пунктове за позиция 1.00
GOLD Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран
SILVER Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран
PLATINUM Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран
COPPER Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран
NICKEL Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран
ZINC Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран
ALUMINIUM Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран Не фиксиран

Актуалните стойности на SWAP могат да се видят в платформата Varchev Absolute Trader с двойно кликане върху инструмента с левия бутон. Отваря се прозорец – билет, където може да се види стойноста на Swap, за buy и sell.

*Стойността на контракта се изчислява по средна цена купува продава (bid+ask)/2
Таблица с актуални SWAP стойности за