•      11:00 Европа - Заеми в Частния Сектор Date: 10/27, 2020 10:4       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 10:3       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 10:3      

Начало > Условия за търговия > Условия за търговия фючърси върху метали

Условия за търговия
фючърси върху метали

Символ Описание на инструмента Номинална стойност на 1 лот Големина на пип Минимална стъпка Часове за търговия Маржин
GOLD Инструмент, чиято цена се определя на база котировката за тройунция на златото на междубанковия пазар за тройунция USD 100 0.01 0.01 24 часа от понеделник 01:05 - петък 23:00 ч. BG 1%
SILVER Инструмент, чиято цена се определя на база котировката за тройунция на среброто на междубанковия пазар за тройунция* USD 5000 0.001 0.01 24 часа от понеделник 01:05 - петък 23:00 ч. BG 3%
PLATINUM Инструмент, чиято цена се определя на база котировката за тройунция на платината на междубанковия пазар за тройунция* USD 150 0.1 0.01 24 часа от понеделник 01:00 - петък 23:00 ч. BG 3%
COPPER Инструмент, чиято цена се определя на база котировката на мед на организирания пазар за тон* USD 30 1 0.01 24 часа от понеделник 09:30 - петък 23:00 ч. BG 3%
NICKEL Инструмент, чиято цена се определя на база котировката на никел на организирания пазар за тон* USD 10 1 0.01 24 часа от понеделник 09:30 - петък 23:00 ч. BG 3%
ZINC Инструмент, чиято цена се определя на база котировката на цинк на организирания пазар за тон* USD 50 1 0.01 24 часа от понеделник 09:30 - петък 23:00 ч. BG 3%
ALUMINIUM Инструмент, чиято цена се определя на база котировката на алуминий на организирания пазар за тон* USD 50 1 0.01 24 часа от понеделник 09:30 - петък 23:00 ч. BG 3%


Таблица с актуални SWAP стойности
/последно актуализирани на 14.12.2019/