•      11:00 Европа - Заеми в Частния Сектор Date: 10/27, 2020 10:4       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 10:3       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 10:3      

Начало > Условия за търговия > Условия за търговия фючърси върху индекси

Условия за търговия
фючърси върху индексиКомисионна за сделка – без комисионни;
Минимален депозит – няма;
Rollover – да ***
Работно време** :

Символ Описание на инструмента Номинална стойност на 1 лот Размер на 1 пип Минимална стъпка Часове за търговия Изискуем маржин
AUS200 Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 200 от най-големите австралийски акции на Австралийския фондов пазар Стойност на текущия Futures contract * USD 25 1 1 00:05 - 6:30 и 7:15 - 22:00 (CET); 2:05am - 8:30am And 9:15am-0:00 am (CEST) 2%
BRACOMP Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на най-големите бразилски акции на Бразилскияфондов пазар Стойност на текущия Futures contract * USD 2 1 1 12:05am - 8:30pm summer time: 2:05pm - 10:30pm 2%
CHNComp. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на най-големите китайски акции на Китайския стоков пазар Стойност на текущия Futures contract * USD 10 1 1 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am (CET): 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am(CEST) 2%
CZKCASH. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на най-големите чешки акции на Чешкия фондов пазар Стойност на текущия Index * USD 100 0.1 0.1 9:20am - 4:00pm. 2%
DE.30.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 30 от най-големите германски акции на Германския фондов пазар Стойност на текущия Futures contract * EUR 25 0.1 0.1 9:00 - 23:00 ч. BG time 1.5%
EU.50.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 50 от най-големите европейски акции на Европейскя регулиран пазар Стойност на текущия Futures contract * EUR 10 0.1 0.1 9:00 - 23:00 ч. BG time 1.5%
FRA.40.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 40 от най-големите френски акции на Френския регулиран пазар Стойност на текущия Futures contract * EUR 10 0.1 0.1 9:00 - 23:00 ч. BG time 1.5%
HKComp.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на най-големите хонг-конгски акции на Хонг Конгския фондов пазар Стойност на текущия Futures contract * USD 5 1 1 2:20am - 5:00am and 6:35am - 9:15(CET); 3:20am - 6:00am and 7:35am - 10:15am (CEST) 2%
ITA.40.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 40-те от най-големите италиански акции на Италианския фондов пазар Стойност на текущия Futures contract * EUR 5 1 1 10:00 - 18:40 ч. BG Time 1.5%
JAP225.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 225-те от най-големите японски акции на Японския стоков пазар Стойност на текущия Futures contract * USD 10 1 1 1:05am - 7:10am and 8:35am - 8:55(CET); 2:05am - 8:10am and 9:35am - 6:00am (CEST) 2%
KOSP200.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 200 от най-големите южно корейски акции на Южно Корейския фондов пазар Стойност на текущия Futures contract * USD 500 0.1 0.1 2:05 - 8:15 ч. BG Time 2%
MEXComp. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на най-големите Мексикански акции на Мексиканския фондов пазар Стойност на текущия Futures contract * USD 3 1 1 5:05 - 23:00 ч. BG Time 2%
RUS50.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 50 от най-големите Руски акции на Руския стоков пазар Стойност на текущия Futures contract * USD 100 0.1 0.1 7:05am - 3:45pm and 4:05pm - 8:50(CET); 8:05am - 8:45pm and 5:05 - 9:50 (CEST) 2%
SPA.35.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 35 от най-големите испански акции на Испанския фондов пазар Стойност на текущия Futures contract * EUR 10 1 1 10:00 - 18:30 ч. BG Time 2%
SUI20.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 20 от най-големите испански акции на Испанския стоков пазар Стойност на текущия Futures contract * USD 20 1 1 10:05 - 18:30 ч. BG Time 2%
UK.100.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 100-те най-големи акции на фондовите пазари във Великобритания Стойност на текущия Futures contract * GBP 10 0.1 0.1 10:00 - 23:00 ч . BG Time 1.5%
US.100.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 100-те най-големи акции в технологичния сектор на Американския фондов пазар Стойност на текущия Futures contract * USD 20 0.1 0.1 00:05am - 10:15pm and 10:35pm - 11.15pm 1.5%
US.30.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 30-те най-големи акции в промишления сектор на Американския фондов пазар Стойност на текущия Futures contract * USD 5 1 1 01:05 - 23:15 и 23:35 - 0:15 ч. BG Time 1.5%
US.500.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 500-те най-големи акции на Американския регулиран пазар на акции Стойност на текущия Futures contract * USD 50 0.1 0.1 01:05 - 23:15 и 23:35 - 0:15 ч. BG Time 1.5%
US2000.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 2000 от най-малките акции на Американския регулиран пазар на акции Стойност на текущия Futures contract * USD 200 0.1 0.1 5:05 - 01:00 ч. BG Time 2%
VOLX.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на индекса за волатилност на Американския регулиран пазар на акции Стойност на текущия Futures contract * USD 4000 0.01 0.01 16:35 - 23:15 ч. BG Time 2%
W.20.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 20 от най-големите полски акции на Полския регулиран пазар на акции Стойност на текущия Futures contract * PLN 20 0.1 0.1 9:45 - 17:50 ч. BG Time 2%
HUNComp. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на най-големите унгарски акции на Унгарския регулиран пазар на акции Стойност на текущия Futures contract * USD 5 1 1 10:10 - 18:00 ч. BG Time 2%
INDIA50.. Инструмент, чиято цена се определя на база котировките на 50-те най-големи индийски акции на Индийския регулиран пазар на акции Стойност на текущия Futures contract * USD 20 0.1 0.1 4:50 am - 11:00 am (CET): 5:50 am - 12:00 pm(CEST) 2%

**CET – Централно Европейско Време
***След изтичане на срока на даден фючърс, позицията се прехвърля автоматично на следващия, като печалбата/загубата от прехвърлянето от различните цени на фючърсите се компенсира (неутрализира) с начисления Rollover. Начислява се като Swap, в колона Swap.

Варчев Финанс си запазва правото да не пуска за търговия всички горепосочени финансови инструменти.