•      11:00 Европа - Заеми в Частния Сектор Date: 10/27, 2020 10:4       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 10:3       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 10:3      

Начало > Условия за търговия > Таблица за прехвърляне на финансови инструменти от изтекъл фючърс към новия фючърс за 2020

Таблица за прехвърляне на финансови инструменти от изтекъл фючърс към новия фючърс за 2020


Прехвърлянето е преминаване на финансов инструмент от контракт който изтича, към друг контракт с по-дълъг период.

Някои от инструментите които VAT предлага за търговия са базирани на бъдещи контракти (фючърси) и нямат дата на изтичане на контракта, но трябва да се прехвърлят периодично. Предимството тук е че клиентът може да държи позициите си отворени за дълъг период от време, по-дълго от колкото е самия контракт. Това става след периодично прехвърляне на инструментите от един контракт на друг.

Таблицата по-долу, показва деня на прехвърлянето. Пример: 11 Февруари, означава че прехвърлянето ще стане на 12 срещу 13 Февруари в 00:00. суап точки ще се изчисляват на момента.

Instruments


US30
US100
US500
US2000
UK100
DE30
EU50
FRA40
SPA35
ITA40
SUI20
W20
NED25
RUS50
JAP225
HKCOMP
CHNCOMP
KOSP200
INDIA50
AUS200
MEXCOMP
BRACOMP
NATGAS
OILS
OILWTI
SOYBEAN
WHEAT
CORN
COFFEE
COTTONS
COCOA
SUGARS
TNOTE
BUND10Y
SCHATZ2Y
VOLX
EMISS

Months


JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
18 17 16 16
18 17 16 16
18 17 16 16
18 17 16 16
19 18 17 17
19 18 17 17
19 18 17 17
16 13 19 16 14 18 16 13 17 15 19 17
16 13 19 16 14 18 16 13 17 15 19 17
19 18 17 17
19 18 17 17
19 18 17 17
16 13 19 16 14 18 16 13 17 15 19 17
17 16 15 15
10 9 8 8
21 25 24 28 26 23 28 25 29 27 24 17
21 25 24 28 26 23 28 25 29 27 24 17
10 9 8 8
29 26 26 25 28 25 30 27 24 29 26 23
17 16 15 15
18 17 17 16
11 14 16 11 13 15
22 19 19 21 19 18 22 20 17 21 18 16
21 18 24 21 19 23 28 25 22 27 24 17
16 13 17 16 14 16 16 13 17 15 12 10
20 23 25 22 10
20 23 25 27 26
20 23 25 27 26
6 7 11 6 5
6 7 11 12
6 7 11 6 5
6 7 11 9
20 19 20 18
4 4 2 2
4 4 2 2
16 13 12 15 14 11 16 13 10 15 12 10
3


Бележка:

Клиенти които имат отворени позиции през времето на прехвърлянето, ще им бъдат начислени положителни или отрицателни суапове в размер точно колкото е разликата между цената на стария и новия фючърс, като в крайна сметка със суапа се компенсира разликата в цените и клента нито губи от прехвърлянето нито печели.

Разликата в цената на позициите ще бъдат коригирани като суап в пунктове и ще се изравнят с базовата стойност. Клиенти с лимитирани поръчки близки до сегашните цени се приканват да коригират позициите си, тъй като може да има разлика в базовата стойност. В противен случай, лимитираните поръчки ще се изпълняват съгласно стандартната процедура. Моля, клиентите да бъдат уведомени че 'Stop out' също може да бъде изпълнен при процедура на прехвърляне на фючърсите.