•      23:30 САЩ – API Седмични Петролни Запаси Date: 4/7, 2020 10:48