•      15:30 САЩ - Продажби на дребно Date: 1/16, 2019 8:57       •      Неуточнен час САЩ - Производствени поръчки Date: 1/16, 2019 8:56       •      17:00 САЩ - Материални запаси Date: 1/16, 2019 8:55       •      17:30 САЩ - Запаси от петрол Date: 1/16, 2019 8:54      

Печели от фондовите борси


Търговията с акции се осъществява под формата на Договори за разлика (CFDs), т.е. печалба се реализира от разликата между продажната и покупната цената без да е необходимо физическото им притежание. Договорът за разлика (CFD) става все по-популярен от гледна точка на високата спекулативна печалба, която може да се постигне в рамките на един ден. По този начин може да се спекулира с движението на цените на акциите на водещите световни компании и да се реализират печалби както от покачването така и от понижението им.