•      10:00 Европа - Среща на ECB Date: 3/21, 2018 8:1       •      11:30 Великобритания - Средни Заплати + Бонуси Date: 3/21, 2018 8:0       •      13:00 Великобритания- CBI Индустриални Тенденции Date: 3/21, 2018 7:59       •      14:30 САЩ - Текущ Акаунт Date: 3/21, 2018 7:58       •      16:00 САЩ - Продажби на Съществуващи Жилища Date: 3/21, 2018 7:57       •      20:00 САЩ - Решение на Fed за Нивата на Лихвите Date: 3/21, 2018 7:56       •      20:30 САЩ - Пресконференция на FOMC Date: 3/21, 2018 7:55      

Печели от фондовите борси


Търговията с акции се осъществява под формата на Договори за разлика (CFDs), т.е. печалба се реализира от разликата между продажната и покупната цената без да е необходимо физическото им притежание. Договорът за разлика (CFD) става все по-популярен от гледна точка на високата спекулативна печалба, която може да се постигне в рамките на един ден. По този начин може да се спекулира с движението на цените на акциите на водещите световни компании и да се реализират печалби както от покачването така и от понижението им.