•      15:30 САЩ - Разрешителни за Строеж Date: 11/19, 2019 11:15       •      16:00 САЩ - Изявление на Williams, Член на FOMC Date: 11/19, 2019 11:15       •      23:30 САЩ - API Седмични Петролни Запаси Date: 11/19, 2019 11:14       •      Новa Тарифа на ИП"Варчев Финанс" ЕООД от 01 Декември 2019г. Date: 11/6, 2019 20:27