•      17:00 САЩ - Производствен индекс на Ричмънд Date: 2/25, 2020 8:55       •      17:00 САЩ - Потребителско доверие на CB Date: 2/25, 2020 8:54       •      23:30 САЩ - Петролни запаси на API Date: 2/25, 2020 8:53      

Начало > Условия за търговия > Forex

Условия за търговия

актуални към 02/25/2020


От 1 Юни Varchev Brokers актуализира системата си за изчисляване на Swap points (лихва за пренос на позиция за следващ ден) спрямо изискванията на КФН БГ, FCA UK и регламента MiFID EU. Съобразявайки се със световните стандарт за преизчисления, Swap числата ще бъдат актуализиране всяка седмица в понеделник, отразявайки текущото изменението на референтните банкови лихвени проценти. Ежеседмичното изменение на суаповете касае всички предлагани от Varchev Brokers инструменти за търговия. За още по-точно отчитане на лихвените нива, суап стойностите за валутните двойки ще бъдат прецизирани в пойнтове (пипсове), преизчислявани и начислявани във валутата на акаунта /поле "Суап" към съответната позиция, подлежаща на пренос за следващ ден/.

Какво представлява пренос на позиция и SWAP? Swap - лихва за пренос на позиция на следващият ден, начислява се/отчислява се автоматично всяка вечер в 00:00 ч. От Петък до Понеделник суапът се начислява веднъж. Сряда срещу четвъртък суапът се начислява в троен размер. Суап числата могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. В първия случай сумата за пренос на позиция бива начислявана (добавяна) към сметката за търговия, докато при втория тя се приспада (удържа).


Ливъридж От 1:1 до 1:500
Минимална позиция 0.01 лот
(1 лот = 100 000 валутни единици)
Комисионна
за сделка
Няма

Максимално допустим ливъридж на Forex клиенти

Ливъридж ** Баланс/Balance
1:500 до $10 000
1:400 $10 000 - $20 000
1:200 $20 000 - $50 000
1:100 $50 000 - $250 000
1:75 $250 000 - $400 000
1:50 над $400 000
* В сила от 01.04.2018

- Ливъриджът касае всеки клиент съобразно общият баланс по всички открити акаунти и може да обект на предварително одобрени в зависимост от размера на акаунтите и обемите на търговия
- Под баланс се вземат под внимание всички затворени позиции, вноски тегления - полето Баланс/Balance на платформата
- Ливърджът на VIP акаунти (над $50 000) е възможно да бъде договорен


Обем * Ливъридж **
До 10 лота (1 млн.) 1:500
От 10 лота (1 млн.) до 20 лота (2 млн.) 1:400
От 20 лота (2 млн.) до 100 лота (10 млн.) 1:200
Над 100 лота (10 млн.) 1:50
или по договаряне

* Нетна експозиция по един инструмент. При надвишаване на нетната експозиция ливъриджа на целият акаунт ще бъде обект на промяна към ниво съответстващо на отвореният нетен обем.
** Ливъриджът може да бъде променян от Варчев Финанс във всеки един момент на база текущият баланс и обем на клиентските сделки
SWAP в сила от 30 Януари 2019

Валутна двойкаСпред *Swap Long
(в пойнтове)
Swap Short
(в пойнтове)
AUDCADпазарен спред-2.640.762
AUDCHFпазарен спред2.282-4.485
AUDJPYпазарен спред0.979-3.379
AUDNZDпазарен спред-1.531-1.237
AUDUSDпазарен спред-3.1140.652
CADCHFпазарен спред3.975-6.319
CADJPYпазарен спред2.655-5.208
CHFJPYпазарен спред-4.685-0.151
EURAUDпазарен спред-8.9664.391
EURCADпазарен спред-10.776.854
EURCHFпазарен спред-2.145-3.264
EURGBPпазарен спред-4.4651.395
EURJPYпазарен спред-3.531-1.08
EURNZDпазарен спред-10.0094.486
EURTRYпазарен спред-402.133255.87
EURUSDпазарен спред-9.9816.245
GBPAUDпазарен спред-4.041-0.85
GBPBGNпазарен спред0.894-5.886
GBPCADпазарен спред-6.5452.363
GBPCHFпазарен спред2.679-7.221
GBPJPYпазарен спред0.249-5.192
GBPNZDпазарен спред-4.886-1.021
GBPUSDпазарен спред-6.9342.933
NZDCADпазарен спред-2.5760.429
NZDCHFпазарен спред2.13-4.497
NZDJPYпазарен спред0.886-3.459
NZDUSDпазарен спред-3.0130.939
USDBGNпазарен спред3.869-11.124
USDCADпазарен спред-0.031-3.457
USDCHFпазарен спред6.178-9.959
USDJPYпазарен спред4.515-8.627
USDTRYпазарен спред-337.604198.226


* Виж нашия спред в реални условия с безплатна демо сметка тук или ни се обади на 0700 17 600


**Varchev Finance си запазва правото да променя Swap нивата по всяко време.Актуалните суапови числа влизат в сила незабавно в момента в който се публикуват тук.


*** Суап - лихва за пренос на позиция на следващият ден се начислява/отчислява автоматично всяка вечер в 00:00 ч. От Петък до Понеделник суапът се начислява веднъж. Сряда срещу Четвъртък суапът се начислява в троен размер.

Какво представлява пренос на позиция и SWAP? Swap - лихва за пренос на позиция на следващият ден, начислява /отчислява се автоматично всяка вечер в 00:00 ч. Сряда срещу четвъртък суапът се начислява в троен размер (суапът за събота и неделя - спот сделките са с вальор 2 работни дена /Т+2/. Този период е нужен за подготовката по реалното извършване на сделката – например за изготвяне на необходимите документи, за синхронизиране плащанията, когато държавите, с чиито валути е сключена сделката, се намират в различни часови зони, и други. Датата на спота не може да бъде събота или неделя). Суап числата могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. В първия случай сумата за пренос на позиция бива начислявана (добавяна) към сметката за търговия, докато при втория тя се приспада (удържа).

Работно време на FOREX: от 00:00 в Понеделник до 23:00 в Петък (сървърно време GMT+2).Условия за търговия с центови акаунти.

Всяка вечер се извършва ежедневна оптимизация и рестарт на сървърите на Meta Trader 4 обичайно в интервала между 02:00 и 02:20 с продължителност средно между 2 и 10 минути. По време на оптимизацията на платформата връзката към сървърите на Meta Trader 4 се преустановява и ордери за отваряне, затваряне, модификация на позиции не се приемат през платформата. Подаване на всички видове поръчки или проверка на състоянието на акаунт може да се извърши по телефон или чат. При подаване поръчка по телефон, чат поръчката се поставя от дилър, съобразно направената от клиента заявка. В този случай дилърът има право да поиска от клиента да се представи със специално предоставената му за тази цел парола, както и да задава различни въпроси на клиента с цел безпроблемното му и точно идентифициране. В този случай "Варчев финанс" ЕООД не носи отговорност за претърпените вреди и пропуснати ползи на клиента.