•      17:45 САЩ - Изявление на Williams, Член на FOMC Date: 11/19, 2018 10:39