Начало > Стани трейдър > Отвори реална сметка

Откриване на Реална Сметка - On line

За откриване на онлайн реална сметка за търговия, без да посещавате офисите ни е необходимо да разполагате с:
1. Двустранно копие на лична карта (сканирано или снимано с телефон);
2. Копие на фактура за ток, вода, парно или банково извлечение (сканирана или снимана с телефон),
/може да скриете или изтриете сумите в горепосочените документи/
3. Процедурата по откриване на акаунт за търговия приключва, със задължителен депозит от ваша банкова сметка
(без изискване за минимална сума), който е нужен за целите на идентификацията на клиента.

Необходимо е да попълните формата по-долу. Данните ще бъдат обработени, след което ще получите потвърждаващ имейл
от Варчев Финанс ЕООД с данните за потребителското име (акаунта) и парола.

Титуляр - Имена

Адрес по документ за самоличност

Дата и място на раждане

Лични данни

ИП "Варчев Финанс" не сключва договори за търговия с финансови инструменти при ливъридж с Американски и Белгийски граждани, поради нормативни ограничения.

Гражданство

В случай че притежавате повече от едно гражданство (вкл. зелена карта за САЩ), моля отбележете всяка държава, на която сте гражданин.

Юрисдикция на местно лице за данъчни цели и данъчен номер

Юрисдикция, на която сте местно лице за данъчни цели (държава в която си плащате данъците):
Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция:

Ако сте местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция (данъчно задължен сте и в друга страна),
моля посочете информация за всяка юрисдикция поотделно

Друга юрисдикция на която сте местно лице за данъчни цели:
Данъчен идентификационен номер, издаден от тази друга юрисдикция:

Анкетна Карта за определяне дали услугата е подходяща за клиента или НЕ

по чл. 21 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Декларирам следните обстоятелства

Какви цели си поставяте в трейдинга

ДА  /  НЕ
Висока доходност, при по-голям риск и голямо натоварване на акаунта
Малки регулярни сделки
Голям обем и честота на сделките
Спекулативна ориентация (търговия за малко пипсове с по-големи позиции)
Търговски способ - Брекетиране
Трейдинг с акаунт над 20 000 долара
Търговия на новини
Търговия основно с валутни двойки
Търговия основно с фючърси и индекси
Извършвам сделки по занятие

С каква честота сте търгували и ще търгувате с горе изброените финансови инструменти:

Тип на търговия:

Опит в търговията с финансови инструменти (активи)

Притежавам знания относно инвестирането в:

ДА  /  НЕ
- акции
- фючърси
- валути
- финансови договори за разлика (CFDs)
- други финансови инструменти:

Притежавам опит при инвестиране в:

- други финансови инструменти:

Професия

Упражнявам професия или съм упражнявал относима предишна професия в областта на:

Степен на образование:

Въз основа на предоставената от клиента информация в горната анкетна карта, „Варчев Финанс“ ЕООД уведомява клиента, че предлаганата/исканата инвестиционна услуга:

е подходяща за клиента

не е подходяща за клиента

не може да бъде преценено дали същата е подходяща за клиента поради това, че предоставената от клиента информация е непълна.

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

Данни за контакт

Изберете платформа

Валута на сметката

Заявявам ливъриджа по откритите от мен позиции във валута да бъде в размер на

( максимално възможен 1:500 )

* Като физическо лице и по силата на Закона за пазарите на финансови инструменти Варчев Финанс Ви категоризира като "непрофесионален клиент". Имате право да поискате Вашата категоризация да бъде променена на "професионален клиент". Моля, имайте предвид, че такава промяна ще доведе до по-ниска степен на клиентска защита.

От къде научихте за нас?

Документи за идентификация

Моля, прикачете четливо двустранно копие на лична карта ( ПРИМЕР ).
(може да бъде снимка, направена от мобилен телефон)
Лична Карта - гръб, ако е преснета на две отделни страници

Моля, прикачете банково извлечение или сметка за комуналнa услугa ( ПРИМЕР ) не по-старa от 3 месеца (може да бъде снимка, направена от мобилен телефон). Информацията за паричните средства и транзакции по банковата сметка или комунална услуга, може да бъде скрита. Данните на титуляра трябва да съвпадат с данните от приложеното копие на лична карта и попълнените в регистрационната форма.

Процедурата по откриване на акаунт за търговия приключва, със задължителен депозит от ваша банкова сметка (без изискване за минимална сума), който е нужен за целите на идентификацията на клиента.
ИП"Варчев Финанс" ЕООД си запазва правото да поиска други документи за идентификация на клиента.

Правни документи

Общи условия и фирмена политика