www.varchev.com

Как да използваме тренд линиите, като добавка към стратегията ни

fig1

На фиг. 1 може да видите как наклонът на тренд линията се променя от много остър за краткосрочни движения, среден за средносрочни и сравнително леко наклонени за дългосрочния период.

Съвети

Когато съществува идеално движение от дъното до върха, вероятно няма да имате нужда от някакви специални трикове, но все пак има няколко полезни неща, които бихме могли да обсъдим.

fig2

На фиг.2 възходящото движение започна след пробиването на краткосрочен низходящ тренд в началото на юли. Дебелата синя линия, показваща средносрочен тренд, след обратът около средата на август. Успоредната линия е нарисувана през върха в средата на юли формира възходящият канал, а като гледаме напред във времето виждаме как цената достига границите на канала няколко пъти и после се връща в границите му. Всеки отскок от долната граница на канала се превръща в подкрепа в полза на възходящото движение (хоризонталните червени линии). След като се образува двойният връх в средата на ноември, цената преминава през долната линия на дългосрочния тренд, а пробивът се потвърждава от пробива на последната подкрепа.

Освен това тук се наблюдават и други интересни неща. Забележете как всеки краткосрочен възходящ тренд (отбелязан със зелено) е с почти еднакъв наклон. Това се случва често. Можете да го използвате, за да определите кога цената ще достигне горната страна на канала преди да се обърне. По този начин можете да разберете какво ще бъде краткосрочното движение и период. Това е добър трик за краткосрочни трейдъри.

Друг интересен подход е преценяването на бъдещата дългосрочна тренд линия още от началото на новото възходящо движение. Приблизителният му наклон се установява с помощта на най-ниските стойности на първите барове на новото движение. (Вижте фиг.2)

Освен това, може да използвате отскачането на цената от дългосрочната тренд линия за да заемете нова позиция. Все пак, бъдете готови да затворите позицията си бързо когато движението се обърне без да създаде нов връх. Затворете позицията си, когато се пробие долната граница на ценовия канал или последната подкрепа.

Ускоряващи и забавящи се трендове

Ако възходящото движение не се извърши в права линия (както на фиг.2) то се забавя или ускорява. Ускоряването на цената е обикновено 3-стъпков процес. Трендът се пробива най-често след третата стъпка, когато е достигнал най-високото си ускорение. Много пъти ще видите, че тези промени в ускорението се предсказват от графики структури

fig11

На фиг.3 можете да видите тренда, който е със сравнително лек наклон и поставя началото си с пробива на стария низходящ тренд в средата на февруари. Второто дъно, по което се определя тренд линията, е означено с (1).

В (2) превключвате на по-висока скорост. Наблюдавайте последната (червена) линия на подкрепа. Ако тя не бъде пробита е много вероятно трендът да ускорява. Забележете как началото на ускорението е предсказано от триъгълната консолидация. По подобен начин се развиват нещата при (3), където трендът достига най-високото си ускорение.

Възходящият тренд е пробит, когато цената на затваряне премине долната тренд линия или последната покрепа. Тук края на тренда е подсказан чрез провала да се постигне нов връх и структурата „двоен връх”.

Забавящото се възходящо ценово движение също е често срещано, но е по-трудно за анализиране, защото трендовете се пробиват докато цените все още се движат нагоре. Дългосрочния тренд започва със рязко ценово движение, но после се забавя, като бързите и резки реакции в началото поддържат главния тренд.

fig10

На фиг.4 влязохме в пазара след като долната линия на средносрочния низходящ тренд беше пробита и завършването на японската свещ „биче поглъщане”. Новият тренд започна с рязко ценово движение.

След около 3 седмици тренд линията беше пробита. Ако не сте краткосрочен трейдър и изчаквате за сравнително дългосрочно движение, би трябвало да изчакате достигането на първата подкрепа, като ниво за продажба, в случай, че цената продължи движението си надолу. В този случай използваме подкрепата на гап-а от последното възходящо движение.

Само след няколко тренда възходящото движение се възстановява. Това ни позволява да построим втора, по малко наклонена тренд линия. Забележете, че тази линия също бива пробита след няколко седмици. Тук отново използвате последната подкрепа, за да останете в пазара. След около седмица цената отново започва да се покачва. Сега можете да начертаете нова, още по-малко наклонена тренд линия. Забележете, че този тренд се задържа за повече време преди да бъде пробит с потвърждаване от японската свещ „тъмен облак”. Ясно е, че дори това да не е последният връх, това е добра позиция за излизане.

Резки точки на обръщане

Когато има рязка V-образна точка на обръщане нещата стават по трудни. Става невъзможно да се начертае дългосрочна тренд линия от най-ниската точка. На фиг.5, през втората половина на март има голяма японска свещ тип „чук” след голямо движение надолу. Този чук, сам по себе си, е добра точка за заемане на позиция, както и потвърждението след това.

fig9

Не е възможно да се прецени наклонът на дългосрочния тренд, дори и да използваме дъната от май, защото наклоните са твърде стръмни и биват пробивани дори и при нарастваща цена.

При тези обстоятелства има нужда да се потърсят начини за построяване на по-плоска тренд линия. В този случай е добър вариант да се използват дъната преди и след V-образното дъно, като последното се игнорира напълно. Както се вижда тези дъна са достатъчни за построяването на възходяща тренд линия с приемлив наклон.

До края на април стана ясно, че този тренд е правилният. След това можете да повдигнете долната линия (погледнете повдигнатата пунктирана линия с еднакъв наклон до тази под нея – тя по точно очертава долната граница на тренда). Освен това можете да начертаете горната граница на тренда и така да се определи ценовия канал.

Като гледаме напред, виждаме, че цената постига по-високи дъна и по-високи върхове до към края на юли, когато цената се обръща без да направи нов връх (всъщност създава двоен връх). На този връх се наблюдава и японската свещ „мечо поглъщане”. Тези два сигнала са достатъчни за затваряне на позицията. Най-късния момент, в който трябва да затворите позицията е, когато цената падне под ценовия канал или под линията на последната подкрепа(в червено).

Срещуположни тренд линии

Когато стане дума за преценяване на наклона на бъдеща дългосрочна тренд линия, има няколко трика, които можете да използвате ефективно. Един от тях е да използвате успоредна линия със срещуположната й тренд линия. Ако начертаете тази тренд линия през дъно на възходящото движение ще прецените не само дългосрочния тренд, но и дългосрочния канал.

fig8

На фиг.6 можете да отворите дълга позиция, когато цената на затваряне излезе над дългосрочната низходяща тренд линия. Можете да използвате за стоп подкрепата около последното дъно (2). Можете също така да начертаете линиите на дългосрочния тренд през дъната (1) и (2), но за по-малко от 4 седмици този тренд е вече пробит. След като цената е близо до стопа аз бих изчакал да видя какво ще стане след това, защото все още има шанс за продължаване на дългосрочния тренд. Формира се дъно (3) и цената отново отскача нагоре. Новата тренд линия начертана чрез дъната (1) и (3) изглежда твърде слабо наклонена за средносрочен възходящ тренд. Тогава как може да се начертае по сигурна тренд линия?

Ако начертаете срещуположната тренд линия през върховете (4) и (5) и след това проектирате успоредна през дъното (3) сте подготвени за бъдещите ценови движения. Както виждате това беше правилния средносрочен тренд канал.

Andrews pitchfork

fig7

Друг трик, който можете да използвате, за да прецените бъдещия ценови канал е като начертаете Andrew’s pitchfork. На фиг.7, може да отворите позиция когато цената се изкачи на средносрочната низходяща тренд линия.

След първата корекция може да начертаете възходяща тренд линия между (1) и (2). Наклонът на тази линия изглежда твърде лек и вероятно не е това, което се очаква за един средносрочен възходящ тренд. Тук имате добра възможност да използвате Andrew’s pitchfork между точките (1), (2) и (3). Развитието на цената показа, че това беше правилното решение. Може, разбира се, да продължите да чертаете ускоряващите тренд линии (както е показано) и да затворите позицията си, когато най-стръмната тренд линия е пробита от цената на затваряне.

Ако удължите втората тренд линия и построите нейна успоредна, ще получите ценови канал на възходящото движение, който почти идеално приляга на pitchfork-а. В такъв случай, най-късния момент, в който бихте затворили позицията си, е когато цената изпадне от канала (не е показано).

Последният трик, който искам да Ви покажа е приложението на 30-дневна експоненциална пълзяща средна. Тази пълзяща средна Ви дава някакъв вид активна тренд линия. В случаи, когато другите методи се провалят, може да я използвате, за да прецените какъв ще бъде наклона на бъдещото възходящо движение.

Трендови линии използващи пълзящи средни (Moving Averages)

fig2 (1)

В края на Февруари, когато затварящата цена пресича средносрочната тренд линия, е отворена нова позиция (фигура 8). Има малко възходящо движение, което продължава до началото на април. Възходящата линия, която може да се начертае вероятно ще е твърде плоска а средносрочно възходящо движение. Другите техники, които дискутирахме преди това най-вероятно няма да осигурят решение, за подходяща преценка на ситуацията. Да си представим, че се намирате в синият правоъгълник, който е уголемен в дясната част на фигурата. 30 дневната експоненциална пълзяща средна (ЕМА) ( отбелязана в зелено) е показана на фигурата. След като се е движила успоредно, тя започва възходящо движение. Започвайки от най-ниската точка, която е повлияла за възходящото движение, като се нуждаем от информация само за последните 7 дни, лесно можем да начертаем възходяща линия около ЕМА (кафявата линия между двете сини точки). Ако удължим тази линия в бъдещето лесно можем да видим, че това е начало на възходящо движение в средносрочен план, лесно проследимо от ценовото движение. Двете успоредни на тази линия рисуват много добре бъдещият възходящ канал. Позицията е затворена при първият пробив на този канал. Ако при старта на възходящият канал ЕМА е много остра, това може да се компенсира с малко низходящо движение. Такова изчисление може да се получи ако преди това ЕМА е с по-плоско движение. Идеята е да имате основателен наклон. На по-късен етап винаги можете да донагласяте тренд линията, използвайки други техники, докато цената продължава да е във възходящия канал.

Комбиниране на различни техники

Винаги е добра идеята да комбинирате различни видове техники, за определяне на средносрочният тренд. Силвен Вервурт (Silven Vervoort), който живее във Фламандската част на Белгия е пенсиониран ел. инженер. Новата му книга „ Да хванеш печалбата, използвайки технически анализ” (Capturing Profit With Technical Analysis), показва начините за комбинации на различни техники, както и представя т.н. метод за търговия ЛОКИТ (LOCKIT), в който автора използва собствени методи и индикатори за анализ на търговията.


 Trader Aleksandar Kumanov

Varchev Absolute Trader

борсова платформа

  • Търгувай над 3000 финансови инструмента: Crypto, Форекс, Акции, Индекси, Суровини, ETF-и
  • Използвай платформа с директно изпращане ордерите на борсите
  • Best Trading Platform - "Online Personal Wealth Awards" EU награждава Varchev Absolute Trader
  • Cloud base платформа - твоят трейдинг сетъп на всяко устройство
  • Traders Talk - чуй какво движи пазарите в реално време
  • Market Sentiment - търгувай с настроенията на инвестиционите банки
  • Top movers - най-горещите трейдове във всеки един момент
  • Stocks scanner - филтрирай най-подходящите за твоя трейдинг стил пазарни инструменти
  • Heat map - Търгувай в посоката на големите играчи


Read more:
RECCOMEND WAS THIS POST USEFUL FOR YOU?
If you think, we can improve that section,
please comment. Your oppinion is imortant for us.
WARNING: Any news, opinions, research, data or other information contained within this website is provided as general market commentary and does not constitute investment or trading advice. Varchev Finance Ltd. expressly disclaims any liability for any lost principal or profits which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information. Varchev Finance Ltd. may provide information, quotes, references and links to or from other sites and blogs and other sources of economic and market information as an educational service to its clients and prospects and does not endorse the opinions or recommendations of the sites, blogs or other sources of information.
Varchev Finance
chat with dealer
CALL NOW