•      15:30 Канада - БВП Date: 11/28, 2020 0:10       •      23:00 Австралия - AIG Manufacturing Index Date: 11/28, 2020 0:10       •      15:30 Канада - Разрешителни за Строеж Date: 11/28, 2020 0:8       •      14:30 САЩ - PCE Price index Date: 11/28, 2020 0:8       •      15:00 Германия - CPI Date: 11/28, 2020 0:7       •      12:00 Европа – Среща на ЕС Date: 11/28, 2020 0:6       •      12:00 САЩ - Среща на ОПЕК Date: 11/28, 2020 0:5       •      03:00 Китай - Производствен PMI Date: 11/28, 2020 0:4       •      10:00 Испания – CPI Date: 11/28, 2020 0:4       •      02:30 Австралия –PPI Date: 11/28, 2020 0:3       •      02:00 Нова Зеландия - Бизнес доверие на ANZ Date: 11/28, 2020 0:1