•       Фокус върху важното : Понеделник 11:00 Eurozone S&P Global Composite Purchasing Managers Index (PMI) - данните дават добра представа за общата картина на европейската икономика и могат да окажат значително влияние на пазара.       •       Фокус върху важното : Понеделник 11:30 UK PMI - PMI Index измерва нивото на активност на мениджърите по покупките в секторите на производството и услугите. Очаква се волатилност на фондовия пазар и валутните двойки с GBP.       •       Фокус върху важното : Понеделник 17:00 U.S. ISM Non-Manufacturing (PMI) Index - съставният индекс е водещ индикатор за цялостното икономическо състояние на непроизводствения сектор. Очаква се волатилност на пазарите.      

Начало > Условия за търговия > Банков трансфер

Банков трансфер


Банковите преводи по електронен път обичайно се захранват по клиентската сметка в деня на получаването им, но не по-късно от два работни дни след датата на получаване на сумата по сметка на Варчев Финанс. Средства можете да преведетe по следните сметки:

Сметка в USD:
Банка: Уникредит Булбанк АД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG87 UNCR 7000 11 VARCHEV 8
BIC: UNCRBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Сметка в EUR:
Банка: Уникредит Булбанк АД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG11 UNCR 7000 14 VARCHEV E
BIC: UNCRBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Сметка в GBP:
Банка: Уникредит Булбанк АД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG26 UNCR 7000 19 VARCHEV G
BIC: UNCRBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Сметка в Лева:
Банка: Уникредит Булбанк АД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG95 UNCR 7000 10 VARCHEV B
BIC: UNCRBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Сметка в USD:
Банка: Обединена Българска Банка АД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG53 UBBS80021106284110
BIC: UBBSBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Сметка в EUR:
Банка: Обединена Българска Банка АД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG09 UBBS80021433122910
BIC: UBBSBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Сметка в Лева:
Банка: Обединена Българска Банка АД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG86 UBBS70701018536909
BIC: UBBSBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Сметка в Лева:
Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG54RZBB91551005682878 BGN
BIC: RZBBBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Сметка в EUR:
Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG69RZBB91551005682899 EUR
BIC: RZBBBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Сметка в USD:
Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG85RZBB91551005682902 USD
BIC: RZBBBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Сметка в USD:
Банка: Първа Инвестиционна Банка АД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG08 FINV 9150 10 VARCHEV 8
BIC: FINVBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Сметка в EUR:
Банка: Първа Инвестиционна Банка АД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG78 FINV 9150 10 VARCHEV 9
BIC: FINVBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Сметка в BGN:
Банка: Първа Инвестиционна Банка АД
Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
IBAN: BG03 FINV 9150 10 VARCHEV 1
BIC: FINVBGSF
Основание: Захранване на сметка ........... (посочете потребителско име или потребителски номер)

Такси за междубанков трансфер, в случай че такива са приложими, са за сметка на клиента.