•       Петък, 11:00 - 11:30ч. , Изказване на De Guindos и Enria от ЕЦБ        •       Петък, 15:30ч., Нива на заетост от Канада       •       Петък, 20:00ч, US Baker Hughes Oil Rug Count      

Начало > Бонуси > Промоции

Промоции


Бонус "Акаунт"

* Бонусите са активни само за професионални клиенти

Отворете си сметка сега и получавате бонус, който ще бъде прибавен към вашия акаунт. Бонусът под формата на кредит и ви дава възможност да се възползвате от допълнителен ресурс.

При отваряне на акаунт с:

  • Над $3000 – бонус $250
  • Над $10 000 – бонус $1000
  • Над $50 000 – "свържете се с нас за личен разговор и специален VIP бонус"

Отваряне на акаунт

* Бонусите се начисляват след подписване на договор за валутна търговия.
** 
Бонусът се дава добронамерено от Варчев Финанс и служи единствено за подпомагане търговията и обучението на начинаещи трейдъри.
*** Бонусът представлява виртуално добавяне на средства по марджин сметката с цел подпомагане търговията и обучението на начинаещи трейдъри.
**** 
Отваряне насрещни позиции от различни акаунти с цел акумулиране на бонус, се счита за недобронамереност от страна на клиента (акумулиране на неправомерна печалба), не се толерира и ще доведе до:
         - Отказ за начисляване на бонус.
        - Незабавно прекратяване на Договор за търговия с чуждестранна валута и договори за разлика срещу предоставена гаранционна сума (margin).
*****
Бонусът може да бъде изтеглен единствено и само, когато клиента има изтъргуван обем от 10 стандартни лота в Meta Trader (1 лот = 100 000 валутни едници) за всеки $1 (един долар) бонус.
****** При теглене на парични средства бонусът по акаунта се намалява пропорционално на изтеглените средства (бонуса се намалява с процент равен на процента на изтеглената сума спрямо първоначалния депозит, за който е начислен бонуса).

******* Бонус програмата е предназначена само за нови клиенти на Варчев Финанс ЕООД, които до момента са нямали и не са имали договорни взаимоотношения с нас.
******** Всеки един нов клиент може да се възползва само от един бонус посочен в бонус програмите, т.е във всеки един момент може да има само един действащ бонус. Например нов клиент, който се е възползвал от бонус „Акаунт“ не може да се възползва от бонус „Cashback”

За допълнителна информация се свържете с нас чрез чат с брокер, по телефона или изпратете e-mail на info@varchev.com

Бонус "Cashback"

* Бонусите са активни само за професионални клиенти

Започнете сега без страха че ще загубите парите си

Започнете сега и можете единствено да спечелите

Отваряне на акаунт

С цел да Ви предпазим от потенциална загуба при опознаване пълната функционалност на нашите платформи, ние възстановяваме до 500$ от загубата на всеки нов клиент реализирана през първия ден на търговия.

След изтичане на първоначалната сесия при отрицателен резултат от затворените позиции по-малък от 500$ за деня, салдото се възстановява до първоначалният му размер.

*Промоцията е валидна за нови клиенти( без сключен договор до този момент)
** Бонусът се дава добронамерено от Варчев Финанс и служи единствено за подпомагане търговията и обучението на начинаещи трейдъри.
*** Бонусът представлява виртуално добавяне на средства по марджин сметката с цел подпомагане търговията и обучението на начинаещи трейдъри.
**** Отваряне насрещни позиции от различни акаунти с цел акумулиране на бонус, се счита за недобронамереност от страна на клиента(акумулиране на неправомерна печалба), не се толерира и ще доведе до:
         - Отказ за начисляване на бонус.
        - Незабавно прекратяване на Договор за търговия с чуждестранна валута и договори за разлика срещу предоставена гаранционна сума (margin).
*****
Бонусът може да бъде изтеглен единствено и само, когато клиента има изтъргуван обем от 10 стандартни лота в Meta Trader (1 лот = 100 000 валутни едници) за всеки $1 (един долар) бонус.
****** При теглене на парични средства бонусът по акаунта се намалява пропорционално на изтеглените средства (бонуса се намалява с процент равен на процента на изтеглената сума спрямо първоначалния депозит, за който е начислен бонуса).

За допълнителна информация се свържете с нас чрез чат с брокер, по телефона или изпратете e-mail на info@varchev.com


Бонус "Приятел"

* Бонусите са активни само за професионални клиенти

Бонус "Приятел" дава възможност на инициативните да печелят повече. Доведете ли свой приятел за откриване на trading account и двамата получавате по $100 долара бонус.

Промоцията важи при следните условия:

  • Отваряне на акаунт с минимална сума от $1000
  • При изтъргувани 10 стандартни лота (1 лот = 100 000) клиента довел свой приятел получава $100 кредит по баланса си.
  • При следващи 10 изтъргувани стандартни лота новият клиент получава $100 кредит

Ако доведете повече от 10 нови клиента за период от 6 месеца, ще се възползвате от условията и предимставата на програмата


Въвеждащ брокер.

Отваряне на акаунт

Сделките трябва да са извършени в интервал 3 месеца след откриване на акаунта.
** Бонусите се начисляват само за един нов акаунт на физически или юридически лица. Промоцията е валидна за нови клиенти( без сключен договор до този момент)!
*** 
Бонусът се дава добронамерено от Варчев Финанс и служи единствено за подпомагане търговията и обучението на начинаещи трейдъри.
**** Бонусът представлява виртуално добавяне на средства по марджин сметката с цел подпомагане търговията и обучението на начинаещи трейдъри.
***** 
Отваряне насрещни позиции от различни акаунти с цел акумулиране на бонус, се счита за недобронамереност от страна на клиента(акумулиране на неправомерна печалба), не се толерира и ще доведе до:
         - Отказ за начисляване на бонус.
        - Незабавно прекратяване на Договор за търговия с чуждестранна валута и договори за разлика срещу предоставена гаранционна сума (margin).
******
Бонусът може да бъде изтеглен единствено и само, когато клиента има изтъргуван обем от 10 стандартни лота в Meta Trader (1 лот = 100 000 валутни едници) за всеки $1 (един долар) бонус.

За допълнителна информация се свържете с нас чрез чат с брокер, по телефона или изпратете e-mail на info@varchev.com