•      01:45 Австралия – Продажби на дребно (QoQ)(Q1) Date: 5/24, 2022 10:57       •      10:30 Германия – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:56       •      11:00 ЕС – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:55       •      11:30 UK – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:54       •      15:30 Канада – Производствени продажби (МоМ) Date: 5/24, 2022 10:53       •      16:45 САЩ – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:52       •      17:00 САЩ – Продажби на нови жилища (Април) Date: 5/24, 2022 10:50       •      11:00 Германия – IFO бизнес настроения Date: 5/23, 2022 11:4       •      15:30 САЩ – Фед Чикаго индекс на национална активност (Май) Date: 5/23, 2022 11:1      

Начало > Акции

Търговията с акции се осъществява под формата на Договори за разлика (CFDs), т.е. печалба се реализира от разликата между продажната и покупната цената без да е необходимо физическото им притежание. 

За да се осъществи покупка са Ви необходими само 10% собствени средства от стойността на сделката и едновременно с това печалба/загубата се отразява в пълен размер по Вашата сметка. По този начин може да се спекулира с движението на цените на акциите на водещите световни компании. Договорът за разлика (CFD) става все по-популярен от гледна точка на високата спекулативна печалба, която може да се постигне при силните движения на акциите и основните финансови индекси в рамките на един ден. 

Пример: Сделка с акции на Coca-Cola

Откриване на позиция: 

Решавате, че цената на Coca-Cola ще се повиши. Цена в платформата Meta Trader 4 е 65,12/65,34. Купувате 100 акции на Coca-Cola на цена от 65,34 долара за акция. 

Размер на сделката от $6534, за да я отворите е необходимо да депозирате $653,40. Стандартната комисиона, която Варчев Финанс начислява е $0.05 на акция или $5.00. 

Купувате
    100 акции Coca-Cola
Цена:
    $65,34
Комисиона
    100 x $0.05 = $5.00
Обем на сделката
    100 x $65,34 = $6534,00
Необходим първоначален марджин
    $6534 x 10% = $653,40 

Затваряне на позиция: 

След няколко дена акциите на Coca-Cola са се повишили, като котировката в платформата Meta Trader 4 е 70,12/70,34. Решавате да приберете печалбите си и продавате 100 акции на Coca- Cola на цена $70,12. Стандартната комисиона при транзакцията е $0.05 или $5.00. 

Реализираната печалба от позицията се изчислява както следва:
Цена при отваряне
    $65,34
Цена при затваряне
    $70,12
Разлика
    $4,78
Печалба
    $4,78 х 100 = $478,00

Краен резултат 

По този начин, крайният резултат от операцията се пресмята по следния начин:
Бруто печалба
    $478,00
Комисиона
    -$10.00
Нетна печалба
    $468.00