•      Вторник 30.11.2021, 09:45 Франция - Индекс на производствените цени (Октомври); Индекс на потребителските цени (Ноември); Брутен Вътрешен Продукт (Q3); Date: 11/30, 2021 12:45       •      Вторник 30.11.2021, 07:00 Япония - Начално жилищно строителство (Октомври); Date: 11/30, 2021 10:0       •      Вторник 30.11.2021, 03:00 Китай - PMI в сектора на услугите (Ноември); Производствен PMI (Ноември); Date: 11/30, 2021 6:0       •      Вторник 30.11.2021, 02:30 Нова Зеландия - Текуща сметка (Q3); Разрешителни за строеж (Октомври); Date: 11/30, 2021 5:30       •      Вторник 30.11.2021, 02:00 Нова Зеландия - Бизнес доверие (Ноември) Date: 11/30, 2021 5:0       •      Вторник 30.11.2021, 01:30 Япония - Ниво на безработица за м. Октомври; Индустриална продукция за м. Октомври Date: 11/30, 2021 4:30      

Начало > Индекси

Търговията с индекси се осъществява под формата на Договори за разлика (CFDs), т.е. печалба се реализира от разликата между продажната и покупната цената без да е необходимо физическото им притежание.

За да се осъществи покупка са Ви необходими само 2% собствени средства от стойността на сделката и едновременно с това печалба/загубата се отразява в пълен размер по Вашата сметка. По този начин може да се спекулира с движението на цените на индексите на водещите световни борси. Договорът за разлика (CFD) става все по-популярен от гледна точка на високата спекулативна печалба, която може да се постигне при силните движения на акциите и основните финансови индекси в рамките на един ден. 

Пример: Сделка с индексът Dow Jones

Откриване на позиция:

Решавате, че цената на Dow Jones ще се повиши. Цена в платформата Meta Trader 4 е 17421/17425. Купувате 2 индекса Dow Jones на цена от 17 425 долара за индекс. 

Размер на сделката от $34 850, за да я отворите е необходимо да депозирате $697. Стандартната комисиона, която Варчев Финанс начислява е 1 пункт на индекс или $2.00.

Купувате 2 индекса Dow Jones
Цена:
$17 425
Комисиона
2 x $1.00 = $2.00
Обем на сделката
2 x $17 425 = $34 850
Необходим първоначален марджин
$34 850 x 2% = $697 

Затваряне на позиция:

След няколко дена индексът Dow Jones се е повишил, като котировката в платформата Meta Trader 4 е 17882/17886. Решавате да приберете печалбите си и продавате 2 индекса Dow Jones на цена $17 882. Стандартната комисиона при транзакцията е $1.00 или $2.00. 

Реализираната печалба от позицията се изчислява както следва:
Цена при отваряне
$17 425
Цена при затваряне
$17 882
Разлика
$457
Печалба
$457 х 2 = $914

Краен резултат

По този начин, крайният резултат от операцията се пресмята по следния начин:

Бруто печалба
$914
Комисиона
-$2.00
Нетна печалба
$912