•      Вторник 30.11.2021, 09:45 Франция - Индекс на производствените цени (Октомври); Индекс на потребителските цени (Ноември); Брутен Вътрешен Продукт (Q3); Date: 11/30, 2021 12:45       •      Вторник 30.11.2021, 07:00 Япония - Начално жилищно строителство (Октомври); Date: 11/30, 2021 10:0       •      Вторник 30.11.2021, 03:00 Китай - PMI в сектора на услугите (Ноември); Производствен PMI (Ноември); Date: 11/30, 2021 6:0       •      Вторник 30.11.2021, 02:30 Нова Зеландия - Текуща сметка (Q3); Разрешителни за строеж (Октомври); Date: 11/30, 2021 5:30       •      Вторник 30.11.2021, 02:00 Нова Зеландия - Бизнес доверие (Ноември) Date: 11/30, 2021 5:0       •      Вторник 30.11.2021, 01:30 Япония - Ниво на безработица за м. Октомври; Индустриална продукция за м. Октомври Date: 11/30, 2021 4:30      

Начало > ETF-и

Търговията с ETF-и се осъществява под формата на Договори за разлика (CFDs), т.е. печалба се реализира от разликата между продажната и покупната цената без да е необходимо физическото им притежание.

За да се осъществи покупка са Ви необходими между 10 и 25 % собствени средства от стойността на сделката и едновременно с това печалба/загубата се отразява в пълен размер по Вашата сметка. По този начин може да се спекулира с движението на цените на индексите на водещите световни борси. Договорът за разлика (CFD) става все по-популярен от гледна точка на високата спекулативна печалба, която може да се постигне при силните движения на акциите и основните финансови индекси в рамките на един ден. 

Пример: Сделка с ETF на банковия сектор в Европа - Lyxor Stoxx Europe 600 Banks CFD /BNK.FR/

Откриване на позиция:

Решавате, че цената на Lyxor Stoxx Europe 600 Banks CFD /BNK.FR/ ще се повиши. Цена в платформата Varchev Absolute Trader е 22.4551/22.4850. Купувате 50 CFD та на BNK.FR на цена от 22.4850 EUR за ETF. 

Размер на сделката от 1 123.50 EUR, за да я отворите е необходимо да депозирате 281.00 EUR. Стандартната комисиона, която Варчев Финанс начислява е 0,1% с минимум 8 EUR.

Купувате 50 ETF на BNK.FR
Цена:
22.4850 EUR
Комисиона
(50 x 22.4850)*0,1% , което е по малко от минимума и тук се заплащат 8 EUR
Обем на сделката
50 x 22.4850 EUR = 1 123.50 EUR
Необходим първоначален марджин
1 123.50 EUR x 25% = 281 EUR

Затваряне на позиция:

След няколко дена ETF-а се е повишил, като котировката в платформата Varchev Absolute Trader е 25,0000/25,0299. Решавате да приберете печалбите си и продавате 50 ЕТФ-а на BNK.FR на цена 25,0000. Комисионната е минималната 8 EUR. 

Реализираната печалба от позицията се изчислява както следва:
Цена при отваряне
22.4850 EUR
Цена при затваряне
25,0000 EUR
Разлика
2.515 EUR
Печалба
2.515 EUR х 50 = 125.75 EUR

Краен резултат

По този начин, крайният резултат от операцията се пресмята по следния начин:

Бруто печалба
125.75 EUR
Комисиона
-16.00 EUR
Нетна печалба
109.75 EUR