•      13:00 – Великобритания – CBI Industrial Trends Orders Date: 10/21, 2021 1:10       •      13:00 – Еврозона – Среща на лидерите на ЕС Date: 10/21, 2021 1:10       •      15:30 – Канада – Ценови Индекс на нови жилища Date: 10/21, 2021 1:9       •      15:30 – САЩ – Нови молби за безработица Date: 10/21, 2021 1:9       •      15:30 – САЩ – ФЕД-Филаделфия Производсвен индекс Date: 10/21, 2021 1:9       •      16:00 – САЩ – Реч на Waller от ФЕД Date: 10/21, 2021 1:8       •      17:00 – САЩ – Продажба на съществуващи жилища Date: 10/21, 2021 1:7       •      ТЪРГУВАЙТЕ КРИПТОВАЛУТИ 24/7 на VAT Date: 7/2, 2021 21:1      

Начало > Как да спечеля от злато?

Да спечелите от Злато е лесно! Вие можете да търгувате с ценни метали и да печелите от разликата в цените им, както при повишаващ се така и при падащ пазар. С едно кликване на мишката можета да закупите или да продадате желаното количество без необходимост от реално придобиване на актива. 

Златото е един от най-атрактивните инструменти поради постоянния темп на растеж на цената, използван от много трейдъри като алтернатива на по-рисковите активи като валути и акции. 

За да получите печалба е необходимо да купите ценен метал, да изчакате растежа му, и след това да приключите сделката. Получената при сделката, положителна разлика от покачването на цената — това е печалбата на трейдъра.
- Търговията с ценни метали (на спот цена) се извършва по абсолютно същия начин, както и търговията с валута.
- Минималният обем за търговия е 1 унция за злато, платина и паладий, и 100 унции за сребро.
- Без комисионна при търговия с ценни метали

Какво са "дълги" и "къси" позиции? 

На трейдърски жаргон, дълга е тази позиция, при която инвеститорът купува злато на определена цена със цел последваща продажба на по-висока цена. В този случай, инвеститорът печели от покачващ се пазар. Къса е тази позиция, при която трейдърът продава злато в очакване на нейната обезценка и последваща покупка на по-ниска цена. В този сценарий трейдърът печели от понижаващ се пазар.

Как да контролирам риска? 

Най-разпространените инструменти за контрол на риска при търговията с ценни метали са лимитираните (Limit) и стоп (Stop loss) поръчките. Лимитираната поръчка поставя максимална цена на покупка, или минимална цена цена при продажба. Stop loss поръчката гарантира, че дадена позиция се ликвидира автоматично на предварително определена цена, цел да се ограничат потенциалните загуби ако пазарът тръгне срещу позицията на инвеститора. Ликвидността на пазара гарантира, че лимитираните и стоп поръчките ще бъдат изпълнени лесно.