•      01:45 Австралия – Продажби на дребно (QoQ)(Q1) Date: 5/24, 2022 10:57       •      10:30 Германия – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:56       •      11:00 ЕС – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:55       •      11:30 UK – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:54       •      15:30 Канада – Производствени продажби (МоМ) Date: 5/24, 2022 10:53       •      16:45 САЩ – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:52       •      17:00 САЩ – Продажби на нови жилища (Април) Date: 5/24, 2022 10:50       •      11:00 Германия – IFO бизнес настроения Date: 5/23, 2022 11:4       •      15:30 САЩ – Фед Чикаго индекс на национална активност (Май) Date: 5/23, 2022 11:1      

Начало > Как да спечеля от злато?

Да спечелите от Злато е лесно! Вие можете да търгувате с ценни метали и да печелите от разликата в цените им, както при повишаващ се така и при падащ пазар. С едно кликване на мишката можета да закупите или да продадате желаното количество без необходимост от реално придобиване на актива. 

Златото е един от най-атрактивните инструменти поради постоянния темп на растеж на цената, използван от много трейдъри като алтернатива на по-рисковите активи като валути и акции. 

За да получите печалба е необходимо да купите ценен метал, да изчакате растежа му, и след това да приключите сделката. Получената при сделката, положителна разлика от покачването на цената — това е печалбата на трейдъра.
- Търговията с ценни метали (на спот цена) се извършва по абсолютно същия начин, както и търговията с валута.
- Минималният обем за търговия е 1 унция за злато, платина и паладий, и 100 унции за сребро.
- Без комисионна при търговия с ценни метали

Какво са "дълги" и "къси" позиции? 

На трейдърски жаргон, дълга е тази позиция, при която инвеститорът купува злато на определена цена със цел последваща продажба на по-висока цена. В този случай, инвеститорът печели от покачващ се пазар. Къса е тази позиция, при която трейдърът продава злато в очакване на нейната обезценка и последваща покупка на по-ниска цена. В този сценарий трейдърът печели от понижаващ се пазар.

Как да контролирам риска? 

Най-разпространените инструменти за контрол на риска при търговията с ценни метали са лимитираните (Limit) и стоп (Stop loss) поръчките. Лимитираната поръчка поставя максимална цена на покупка, или минимална цена цена при продажба. Stop loss поръчката гарантира, че дадена позиция се ликвидира автоматично на предварително определена цена, цел да се ограничат потенциалните загуби ако пазарът тръгне срещу позицията на инвеститора. Ликвидността на пазара гарантира, че лимитираните и стоп поръчките ще бъдат изпълнени лесно.