•      17:00 САЩ - Продажби на нови жилища Date: 1/28, 2021 5:39       •      15:30 Канада - Разрешителни за строеж Date: 1/28, 2021 5:39       •      15:30 САЩ - Първоначални молби за помощи Date: 1/28, 2021 5:39       •      15:30 САЩ - Търговски Баланс Date: 1/28, 2021 5:38       •      15:30 САЩ - БВП Date: 1/28, 2021 5:37       •      15:00 Германия - CPI Date: 1/28, 2021 5:37       •      12:00 ЕС - Потребителско доверие Date: 1/28, 2021 5:36       •      12:00 ЕС – Бизнес климат Date: 1/28, 2021 5:35       •      10:00 Швейцария – Годишна среща на икономическия форум Date: 1/28, 2021 5:34       •      Слушай всичко, което движи финансовите пазари тук Date: 1/4, 2021 20:0       •      Търгувайте криптовалути 24/7 на VAT Date: 1/4, 2021 19:59      

Начало > Как да печеля от Суров петрол и Природен газ?

"Варчев Финанс" предлага директна търговия с едни от най-популярните енергийни фючърси - Суров петрол и Природна газ.

Суров петрол и природен газ се предлагат под формата на Договори за разлика (CFDs) върху стандартен фючърсен контракт. ИП Варчев Финанс предоставя фючърсни инструменти търгувани на NYMEX (New York Mercantile Exchange). Този вид договори, могат да се търгуват активно до дата на падеж на контракта.

При сделки с CFDs върху фючърсен договор, няма наличие на реална доставка на суровината. Когато настъпи датата на падеж в определеният час, контракта спира да се търгува, а всички отворени позиции автоматично се затварят на пазарна цена към момента на изтичане на договора, при което финансовите резултати се начисляват по клиентските сметки. Всеки клиент може сам и по желание да прехвърли позициите си към следващият активен за турговия фючърс, преди или след изтичане на датата на приключване на търговията на текущия.