•      01:45 Австралия – Продажби на дребно (QoQ)(Q1) Date: 5/24, 2022 10:57       •      10:30 Германия – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:56       •      11:00 ЕС – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:55       •      11:30 UK – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:54       •      15:30 Канада – Производствени продажби (МоМ) Date: 5/24, 2022 10:53       •      16:45 САЩ – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:52       •      17:00 САЩ – Продажби на нови жилища (Април) Date: 5/24, 2022 10:50       •      11:00 Германия – IFO бизнес настроения Date: 5/23, 2022 11:4       •      15:30 САЩ – Фед Чикаго индекс на национална активност (Май) Date: 5/23, 2022 11:1      

Начало > Как да печеля от Суров петрол и Природен газ?

"Варчев Финанс" предлага директна търговия с едни от най-популярните енергийни фючърси - Суров петрол и Природна газ.

Суров петрол и природен газ се предлагат под формата на Договори за разлика (CFDs) върху стандартен фючърсен контракт. ИП Варчев Финанс предоставя фючърсни инструменти търгувани на NYMEX (New York Mercantile Exchange). Този вид договори, могат да се търгуват активно до дата на падеж на контракта.

При сделки с CFDs върху фючърсен договор, няма наличие на реална доставка на суровината. Когато настъпи датата на падеж в определеният час, контракта спира да се търгува, а всички отворени позиции автоматично се затварят на пазарна цена към момента на изтичане на договора, при което финансовите резултати се начисляват по клиентските сметки. Всеки клиент може сам и по желание да прехвърли позициите си към следващият активен за турговия фючърс, преди или след изтичане на датата на приключване на търговията на текущия.