•      13:00 – Великобритания – CBI Industrial Trends Orders Date: 10/21, 2021 1:10       •      13:00 – Еврозона – Среща на лидерите на ЕС Date: 10/21, 2021 1:10       •      15:30 – Канада – Ценови Индекс на нови жилища Date: 10/21, 2021 1:9       •      15:30 – САЩ – Нови молби за безработица Date: 10/21, 2021 1:9       •      15:30 – САЩ – ФЕД-Филаделфия Производсвен индекс Date: 10/21, 2021 1:9       •      16:00 – САЩ – Реч на Waller от ФЕД Date: 10/21, 2021 1:8       •      17:00 – САЩ – Продажба на съществуващи жилища Date: 10/21, 2021 1:7       •      ТЪРГУВАЙТЕ КРИПТОВАЛУТИ 24/7 на VAT Date: 7/2, 2021 21:1      

Начало > Как да печеля от Суров петрол и Природен газ?

"Варчев Финанс" предлага директна търговия с едни от най-популярните енергийни фючърси - Суров петрол и Природна газ.

Суров петрол и природен газ се предлагат под формата на Договори за разлика (CFDs) върху стандартен фючърсен контракт. ИП Варчев Финанс предоставя фючърсни инструменти търгувани на NYMEX (New York Mercantile Exchange). Този вид договори, могат да се търгуват активно до дата на падеж на контракта.

При сделки с CFDs върху фючърсен договор, няма наличие на реална доставка на суровината. Когато настъпи датата на падеж в определеният час, контракта спира да се търгува, а всички отворени позиции автоматично се затварят на пазарна цена към момента на изтичане на договора, при което финансовите резултати се начисляват по клиентските сметки. Всеки клиент може сам и по желание да прехвърли позициите си към следващият активен за турговия фючърс, преди или след изтичане на датата на приключване на търговията на текущия.