Начало > Професионален клиент

Професионален клиент


Информираме Ви за новата регулация на трейдинга с Forex & CFD инструменти. Европейският регулатор - European Securities and Markets Authority (ESMA) въведе нови регулаторни изисквания и рестрикции при Forex и CFD търговията за инвеститори на дребно, които ще засегнат всички непрофесионални трейдъри в Европейския съюз влизащи в сила от 1 август 2018г.

Може ли да запазите сегашният си марджин (ливъридж)

Тези промени няма да засегнат сметките на професионалните инвеститори.

В случай че бъдете категоризирани като професионален клиент, ще можете:

 • Да запазите сегашните си марджин условия за търговия и след 30 юли
 • Да получавате награди и бонуси за лоялност, когато има такива

Професионалните клиенти се третират различно, тъй като се приема, че те притежават достатъчно опит и знания, за да се предпазят и да понесат инвестиционните рискове.

Какви са критериите за професионален клиент

За да бъдете категоризирани, като професионален клиент, трябва да декларирате, че отговаряте на поне два от критериите:

Изтъргуван обем. През последните четири тримесечия сте сключили средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем. Пояснение: за целите на изтъргувания обем може да се вземат предвид и обеми, които сте търгували при други инвестиционни посредници в страната и/или в чужбина.

Портфейл. Притежавате портфолио от финансови инструменти и парични средства, чиято стойност е по-голяма от 500,000 евро. Пояснение: за целите на финансовото портфолио може да се вземат предвид спестявания, банкови депозити, ценни книжа или портфейли при други инвестиционни посредници и банки в страната и/или в чужбина.

Опит. Работили сте над 1 година във финансовия сектор не по-малко от една година на професионална позиция, която изисква знания за планираните сделки или услуги.

Искане за категоризиране като професионален клиент

Необходимо е да декларирате критериите, на които отговаряте, като ги отбележите с отметка в документа за категоризация, съгласно правилата за прекатегоризация. Можете да попълните документа в офис на Варчев Финанс или да ни го изпратите попълнен на адрес: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик №186, ет.3, офис 4.035

Пояснение: в документа за категоризация трябва да се сложи отметка, че желаете вашата категоризация да се отнася за "Определен вид инвестиционни услуги...". Като примерен текст може да се напише, че това са инвестиционни услуги и сделки с деривативни финансови инструменти, включително договори за разлика, предлагани от Варчев Финанс в платформите MetaTrader 4/5 и VAT. След това трябва да подпишете документа и на двете предвидени за това места.

В случай че имате въпроси, моля потърсете ни на телефон 02 954 51 15, 052 63 1000.

Какви ограничения включва решението на ESMA за непрофесионални клиенти:

 • Бинарни опции (влиза в сила от 2 юли 2018) — забрана за търговия с бинарни опции за инвеститори на дребно
 • Договори за разлика /FX & CFDs/ - нови марджин изисквания (влиза в сила от 30 юли 2018)

Сравнение между професионален и непрофесионален клиент

Марджин (ливъридж) Професионален клиент Непрофесионален клиент
Основни валутни двойки 0.2% (1:500) 3.33% (1:30)
Основни индекси 2% (1:50) 5% (1:20)
Ценни Метали 2% (1:50) 5% (1:20)
Петрол, газ 10% (1:10) 10% (1:10)
Акции 10% (1:10) 20% (1:5)
Криптовалути 20% (1:5) 50% (1:2)
Особености на сметката
Stop-out ниво 30% Непрофесионален клиент
По-висока защита 50% Непрофесионален клиент
Марджин (ливъридж) Бонусни програми Непрофесионален клиент

Праговете за максимален ливъридж за откриване на позиция от непрофесионален клиент:

 • 30:1 за основни двойки валути: (марджин изискване: 3.33%)
 • 20:1 за неосновни двойки валути, злато и основни капиталови индекси: (марджин изискване 5%)
 • 10:1 за стоки, различни от злато и неосновни капиталови индекси: (марджин 10%)
 • 5:1 за акции и други инструменти: (марджин 20%)
 • 2:1 за криптовалути : (марджин 50%)

Това означава, че максимално допустимия ливъридж ще се понижи значително.

 1. Правило за служебно закриване на марджин позиция - ново ниво за stop-out - 50%. Към момента stop out нивото е 30%.
 2. Защита при отрицателен баланс по сметка. Максималният размер на средствата, които клиентът може да загуби, ще бъде ограничен до размера на наличните в сметката средства.
 3. Ограничаване на стимулите (бонус програми, кеш-бек, отстъпки и др.), предлагани за търговия с ДЗР.
 4. Единен способ за предупреждение за съществуващ риск, включително и определяне на процента на загубите по сметките на инвеститори на дребно при доставчика на договори за разлики.

Пълното съобщение публикувано на страницата на КФН можете да намерите тук.

За допълнителни въпроси и какви са критериите за класифициране като професионален инвеститор, можете да се свържете с нас на [email protected] или на 02 954 51 15.