•      10:55 Германия - Services PMI Date: 8/4, 2021 23:50       •      10:55 Германия - Composite PMI Date: 8/4, 2021 23:3       •      11:00 Италия - Продажби на дребно Date: 8/4, 2021 22:30       •      11:00 Еврозона - Services PMI Date: 8/4, 2021 22:20       •      11:30 Великобритания - Composite PMI Date: 8/4, 2021 21:5       •      12:00 Еврозона - Продажби на дребно Date: 8/4, 2021 20:52       •      16:45 САЩ - Composite PMI Date: 8/4, 2021 20:30       •      17:00 САЩ - ISM Non-Manufacturing PMI (Jul) Date: 8/4, 2021 19:7       •      17:30 САЩ - Петролни запаси Date: 8/4, 2021 16:8       •      ТЪРГУВАЙТЕ КРИПТОВАЛУТИ 24/7 на VAT Date: 7/2, 2021 21:1