•      15:30 Канада - Продажби на едро Date: 5/22, 2018 11:25       •      Нова Тарифа На ИП "Варчев Финанс" от 12.06.2018 Date: 5/18, 2018 11:57      

Начало > Условия за търговия > Индекси

Условия за търговия
Индекси


Ливъридж 1:50
Минимална позиция 0.01 лот
(1 лот = 100 индекса)
Максимална позиция 0.50 лота
(0.50 лотa = 50 индекса)
Комисионна
за сделка
0
Инструмент Суап Дълга позиция
(в пунктове)
Суап Къса позиция
(в пунктове)
DJIA -2.4516 -0.6854
SPX -0.2127 -0.1888
NDX -0.6276 -0.1702
DAX -0.7742 -1.0715
CAC -0.304 -0.4315
UKX -0.3262 -0.5627
Минимален депозит Няма
Работно време * Европейски индекси
   UKX (FTSE 100): 10:00 - 23:00
   DAX (DAX 30): 09:00 - 23:00
   CAC (CAC 40): 09:00 - 23:00
   SMI (Swiss Market Index): 10:00 - 18:30

Американски индекси
    DJIA (Dow Jones),
    NDX (Nasdaq 100),
    SPX (S&P 500):
    Понеделник до петък от 01:00 - 00:00 часа
    Пауза в търговията всяка вечер в интервала 23:15 - 23:30

   CCMP (Nasdaq Composite): 16:30 - 23:00
Дивидент Дивидентите ще се начисляват в акаунтите за търговия в размер пропорционален на дивидента изплащан от компаниите в индекса.

Дивидента се определя с формулата:
Index Dividend = Share Dividend * Shares in Index / Index Divisor.

За късите позиции - дивидента ще бъде отчисляван/изваждан от акаунтите за търговия.

Размера на дивидента се определя от дивидентите, които се изплащат за съответния ден от компаниите включени в съответния индекс.

Дивидентите ще бъдат начислявани/отчислявани като Swap пунктове към всяка позиция в зависимост дали е long или short

Стойността на дивидентите в пунктове за дълги позиции ще бъдат прибавяни /добавяна със знак +/ към текущия Swap за този ден, а за къси позиции стойността на дивидентите в пойнтове ще бъде изваждана /с знак -/ към текущия Swap за този ден

* Сървърно време GMT +2

Всяка вечер се извършва ежедневна оптимизация и рестарт на сървърите на Meta Trader 4 обичайно в интервала между 02:00 и 02:20 с продължителност средно между 2 и 10 минути. По време на оптимизацията на платформата връзката към сървърите на Meta Trader 4 се преустановява и ордери за отваряне, затваряне, модификация на позиции не се приемат през платформата. Подаване на всички видове поръчки или проверка на състоянието на акаунт може да се извърши по телефон или чат. При подаване поръчка по телефон, чат поръчката се поставя от дилър, съобразно направената от клиента заявка. В този случай дилърът има право да поиска от клиента да се представи със специално предоставената му за тази цел парола, както и да задава различни въпроси на клиента с цел безпроблемното му и точно идентифициране. В този случай "Варчев финанс" ЕООД не носи отговорност за претърпените вреди и пропуснати ползи на клиента.