Начало > Условия за търговия > Злато

Условия за търговия с Meta Trader 5
Gold и Silver
Ценни метали спот


Ливъридж 1:50
Минимална позиция при GOLD, Paladium, Platinum 0.01 лот
(1 лот = 100 трой унции)
Минимална позиция при Silver 0.01 лот
(1 лот = 5000 трой унции)
Комисионна
за сделка
Няма
Минимален депозит Няма
Работно време * 01:00 - 24:00
Спред Пазарен
Commodities - Ценни Метали - за 1 лот
Инструмент Swap Long / Дълга позиция
(в пойнтове*)
Swap Short / Къса позиция
(в пойнтове*)
GOLD -8.304
/-0.08304$ за 1 тройунция/
5.499
/0.05499$ за 1 тройунция/
Silver -1.323
/-0.01323$ за 1 тройунция/
0.446
/0.00446$ за 1 тройунция/
Paladium -10.26
/-0.01026$ за 1 тройунция/
-3.24
/-0.0324$ за 1 тройунция/
Platinum -9.53
/-0.0953$ за 1 тройунция/
2.23
/0.0232$ за 1 тройунция/

* Последния знак след десетичната запетая.

Примери:
При покупка на 0.5 лота злато, лихвата за пренос на позиция за следващия ден - Swap-ът се равнява на: 0.5 лота х 100 /размерът на 1 лот./ х -0.028 /-2.8 пойнта х 0.01 - последния знак в котирането на златото/ = -1.4$ за един ден.
При покупка на 1.8 лота сребро, лихвата за пренос на позиция за следващия ден - Swap-ът се равнява на: 1.8 лота х 5000 /размерът на 1 лот./ х -0.00096 /-0.96 пойнта х 0.001 - последния знак в котирането на среброто/ = -8.64$ за един ден.

** Сървърно време GMT +2