•      15:30 Канада - Производствени продажби (месечие) (ноември) Date: 1/17, 2022 10:42       •      17:30 Канада - Проучване на бизнес перспективите на BoC Date: 1/17, 2022 10:42       •      15:30 Канада - Покупки на чуждестранни ценни книжа (Ноември) Date: 1/17, 2022 10:41       •      САЩ - Празник, Ден на Мартин Лутър Кинг младши Date: 1/17, 2022 10:40       •      12:00 Европа - Срещи на Еврогрупата Date: 1/17, 2022 10:40      

Начало > Условия за търговия > Злато

Условия за търговия с Meta Trader 5
Gold и Silver
Ценни метали спот


Ливъридж 1:50
Минимална позиция при GOLD, Paladium, Platinum 0.01 лот
(1 лот = 100 трой унции)
Минимална позиция при Silver 0.01 лот
(1 лот = 5000 трой унции)
Комисионна
за сделка
Няма
Работно време * 01:00 - 24:00
Спред Пазарен
Commodities - Ценни Метали - за 1 лот
Инструмент Swap Long / Дълга позиция
(в пойнтове*)
Swap Short / Къса позиция
(в пойнтове*)
GOLD -2.099
/-0.02099$ за 1 тройунция/
-0.713
/-0.00713$ за 1 тройунция/
Silver -1.87
/-0.00187$ за 1 тройунция/
-0.63
/-0.00063$ за 1 тройунция/
Paladium -0.246
/-0.00246$ за 1 тройунция/
-0.164
/-0.00164$ за 1 тройунция/
Platinum -0.1
/-0.001$ за 1 тройунция/
-0.034
/-0.00034$ за 1 тройунция/

* Последния знак след десетичната запетая.

Примери:
При покупка на 0.5 лота злато, лихвата за пренос на позиция за следващия ден - Swap-ът се равнява на: 0.5 лота х 100 /размерът на 1 лот./ х -0.02099 /-2.099 пойнта х 0.01 - последния знак в котирането на златото/ = -1.05$ за един ден.
При покупка на 1.8 лота сребро, лихвата за пренос на позиция за следващия ден - Swap-ът се равнява на: 1.8 лота х 100 /размерът на 1 лот./ х -0.00063 /-0.63 пойнта х 0.001 - последния знак в котирането на среброто/ = -0.11$ за един ден.

** Сървърно време GMT +2