•      15:30 САЩ - Продажби на дребно Date: 1/16, 2019 8:57       •      Неуточнен час САЩ - Производствени поръчки Date: 1/16, 2019 8:56       •      17:00 САЩ - Материални запаси Date: 1/16, 2019 8:55       •      17:30 САЩ - Запаси от петрол Date: 1/16, 2019 8:54      

Начало > Условия за търговия > Злато

Условия за търговия с Meta Trader 5
Gold и Silver
Ценни метали спот


Ливъридж 1:50
Минимална позиция при GOLD, Paladium, Platinum 0.01 лот
(1 лот = 100 трой унции)
Минимална позиция при Silver 0.01 лот
(1 лот = 5000 трой унции)
Комисионна
за сделка
Няма
Минимален депозит Няма
Работно време * 01:00 - 24:00
Спред Пазарен
Commodities - Ценни Метали - за 1 лот
Инструмент Swap Long / Дълга позиция
(в пойнтове*)
Swap Short / Къса позиция
(в пойнтове*)
GOLD -8.873
/-0.08873$ за 1 тройунция/
6.806
/0.06806$ за 1 тройунция/
Silver -0.924
/-0.000924$ за 1 тройунция/
0.924
/0.000924$ за 1 тройунция/
Paladium -137.044
/-1.37044$ за 1 тройунция/
-16.187
/-0.16187$ за 1 тройунция/
Platinum -7.24
/-0.0724$ за 1 тройунция/
2.69
/0.0269$ за 1 тройунция/

* Последния знак след десетичната запетая.

Примери:
При покупка на 0.5 лота злато, лихвата за пренос на позиция за следващия ден - Swap-ът се равнява на: 0.5 лота х 100 /размерът на 1 лот./ х -0.028 /-2.8 пойнта х 0.01 - последния знак в котирането на златото/ = -1.4$ за един ден.
При покупка на 1.8 лота сребро, лихвата за пренос на позиция за следващия ден - Swap-ът се равнява на: 1.8 лота х 5000 /размерът на 1 лот./ х -0.00096 /-0.96 пойнта х 0.001 - последния знак в котирането на среброто/ = -8.64$ за един ден.

** Сървърно време GMT +2