Начало > Условия за търговия > Злато

Условия за търговия с Meta Trader 5
Gold и Silver
Ценни метали спот


Ливъридж 1:50
Минимална позиция при GOLD, Paladium, Platinum 0.01 лот
(1 лот = 100 трой унции)
Минимална позиция при Silver 0.01 лот
(1 лот = 5000 трой унции)
Комисионна
за сделка
Няма
Работно време * 01:00 - 24:00
Спред Пазарен
Commodities - Ценни Метали - за 1 лот
Инструмент Swap Long / Дълга позиция
(в пойнтове*)
Swap Short / Къса позиция
(в пойнтове*)
GOLD -10.24
/-0.1024$ за 1 тройунция/
7.733
/0.07733$ за 1 тройунция/
Silver -1.018
/-0.001018$ за 1 тройунция/
1.018
/0.001018$ за 1 тройунция/
Paladium -14.47
/-0.1447$ за 1 тройунция/
-35.65
/-0.3565$ за 1 тройунция/
Platinum -7.66
/-0.0766$ за 1 тройунция/
2.67
/0.0267$ за 1 тройунция/

* Последния знак след десетичната запетая.

Примери:
При покупка на 0.5 лота злато, лихвата за пренос на позиция за следващия ден - Swap-ът се равнява на: 0.5 лота х 100 /размерът на 1 лот./ х -0.1024 /-10.24 пойнта х 0.01 - последния знак в котирането на златото/ = -5.12$ за един ден.
При покупка на 1.8 лота сребро, лихвата за пренос на позиция за следващия ден - Swap-ът се равнява на: 1.8 лота х 100 /размерът на 1 лот./ х -0.001018 /-1.018 пойнта х 0.001 - последния знак в котирането на среброто/ = -0.18$ за един ден.

** Сървърно време GMT +2