•      11:00 Европа - Заеми в Частния Сектор Date: 10/27, 2020 10:4       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 10:3       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 10:3      

Начало > Условия за търговия > Петрол

Условия за търговия
Енергийни фючърси
Суров Петрол, Природна Газ


Ливъридж 1:10
Минимална позиция 0.01 лот
(Суров петрол 1 лот = 1000 барела
Природна газ 1 лот = 10 000 MMBTU)
Работно време * WTI, BRENT 03:05 - 24:00 /петък до 23:00/
NGAS 09:30 - 24:00 /петък до 23:00/
Целеви Спред Суров петрол - 0.03
Природна газ - 0.014

* Сървърно време GMT +2


Таблица с падежи на енергийните фючърси за 2020


Instruments


NGAS
BRENT
WTI

Months


JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
22 19 19 21 19 18 22 20 17 21 18 16
21 18 24 21 19 23 28 25 22 27 24 17
16 13 17 16 14 16 16 13 17 15 12 10


Бележка:

При настъпване на падежната дата в края на търговската сесия всички отворени позиции на клиентите ще бъдат автоматично затворени на последната пазарна цена. При желание всеки клиент може да отвори позицията отново на новата цена при стартирането на интрумента в следващата търговска сесия.