•      11:00 Европа - Заеми в Частния Сектор Date: 10/27, 2020 10:4       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 10:3       •      14:30 САЩ - Поръчки на дълготрайни стоки Date: 10/27, 2020 10:3      

Начало > Условия за търговия > Условия за търговия CFD върху петрол и газ

Условия за търговия
CFD върху петрол и газ

Символ Описание на инструмента Номинална стойност на 1 лот Размер на пип Минимална стъпка Часове за търговия Маржин
NATGAS Инструмент, чиято цена се определя на база цени по договор за природен газ на Американския регулиран пазар – Фючърс цена за 1000 sq ft природен газ
USD 30 000
0.001 0.001 9:30 - 24:00 BG Time 3%
OIL.WTI Инструмент, чиято цена се определя на база текуща ценa на суровия петрол WTI на регулирания пазар на Великобритания - Фючърс цена за барел USD 1000 0.01 0.01 3:05 - 24:00 BG Time 3%
OILs Инструмент, чиято цена се определя на база текуща ценa на суровия петрол Брент на регулирания пазар на Великобритания - Фючърс цена за барел USD 1000 0.01 0.01 2:05 - 23:00 BG Time 3%
Таблица с актуални SWAP стойности
/последно актуализирани на 14.12.2019/