•      04:00 Австралия - Инфлационен монометър Date: 7/6, 2020 2:1       •      04:00 Австралия - Индекс на цените на суровините Date: 7/6, 2020 2:1       •      04:30 Австралия - Обяви за работа на ANZ Date: 7/6, 2020 2:0       •      Varchev Private Trading Club: -Достъп до сделки на Varchev Finance. -Пълни про анализи, които правим преди вземане на трейдинг решения. -Пълния watchlist на Varchev Finance. -Единствен специализиран LIVE чат и още Date: 6/3, 2020 20:38